Obchodní a komunikační dovednosti jako konkurenční výhoda

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Obchodní a komunikační dovednosti jako konkurenční výhoda

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pavlů, Dušan
dc.contributor.author Pospíšilová, Alena
dc.date.accessioned 2010-07-13T18:52:34Z
dc.date.available 2016-05-27T23:00:20Z
dc.date.issued 2006-05-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1529
dc.description.abstract DP analyzuje a následně vyhodnocuje způsoby a možnosti odlišení konkurenceschopnosti různých subjektů působících v jedné průmyslové oblasti, konkrétně ve sféře výrobců plastových oken. Teoretická část diplomové práce je věnována diferencovaným formám konkurence a ústí ve vyčlenění specifické formy měření konkurenceschopnosti podniku, formou tzv. mystery shoppingu. Analytická část se zabývá důkladným průzkumem obchodních a komunikačních dovedností zaměstnanců vybraného výrobce a distributora plastových oken. Projektová část shrnuje a hodnotí schopnosti a dovednosti konkurenčních prodejců plastových oken se sídlem na Moravě. Práce je zakončena souborem doporučení, jež by mohla přispět ke zvýraznění postavení zadavatelské firmy mezi ostatními konkurenty v oblasti výrobců plastových oken. cs
dc.format 97 s., 8 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1887897 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 11.05.2016
dc.subject mystery shopping cs
dc.subject konkurence cs
dc.subject konkurenceschopnost cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject mystery shopping en
dc.subject competition en
dc.subject competitive advantage en
dc.subject communication en
dc.title Obchodní a komunikační dovednosti jako konkurenční výhoda cs
dc.title.alternative Business and communication skills as a competitive advantage en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Jurášková, Olga
dc.date.accepted 2006-05-30
dc.description.abstract-translated DW analyze and subsequently evaluate manners and possibilities of differentiation competitive strength disparate subjects - applied in one's industrial area (in sphere of plastic windows producers). Theoretic part is dedicated to different forms of competing business and orifice to detachment specific forms of admeasurements competitive advantage, uses so-called mystery shopping. Analytic part deals with complete investigation of staff business and communication skills. Project part of DW sums up and evaluates possibilities and acquirements of different competitive vendor's plastic windows which are based on Moravia. Work ends with collection of recommendation which could have to contribute by over striking posi-tion of submitter firm among others competitors in the area of plastic windows producers on Moravia. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth veřejné cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 2729
dc.date.assigned 2006-01-13
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
pospíšilová_2006_dp.pdfBlocked 1.800Mb PDF View/Open
pospíšilová_2006_vp.doc 64.5Kb Microsoft Word View/Open
pospíšilová_2006_op.doc 39.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account