Návrh expozice "Fenomén baťovského Zlína" v Památníku Tomáše Bati

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh expozice "Fenomén baťovského Zlína" v Památníku Tomáše Bati

Show simple item record

dc.contributor.advisor Svoboda, Jiří
dc.contributor.author Daňková, Pavla
dc.date.accessioned 2010-07-13T18:58:50Z
dc.date.available 2010-07-13T18:58:50Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1530
dc.description.abstract Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření návrhu výstavy "Fenomén baťovského Zlína", jež má prezentovat široké veřejnosti významnou etapu dějin města Zlína, meziválečnou éru, která byla v prostoru města zcela neoddělitelně spjata s expanzí podnikatelských aktivit Baťova koncernu. Součástí diplomového projektu je (v souladu s jeho zadáním) teoretická část zaměřená na zpracování stručného "historického" úvodu k tématu a na vytvoření vlastního scénáře výstavy. Praktická část řešící vlastní návrh expozice je k diplomové práci přiložena zvlášť ve formátu A3. cs
dc.format 79 s, 34 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 48958214 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject výstavnictví cs
dc.subject architektura cs
dc.subject meziválečný Zlín cs
dc.subject Památník Tomáše Bati cs
dc.subject management of exhibitions en
dc.subject architecture en
dc.subject inter-war Zlín en
dc.subject Tomas Bata Memorial en
dc.title Návrh expozice "Fenomén baťovského Zlína" v Památníku Tomáše Bati cs
dc.title.alternative The projekt of exhibition "Phenomenon of Bata's Zlín" in Tomas Bata Memorial en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Nová, Dagmar
dc.contributor.referee Ševeček, Ondřej
dc.date.accepted 2006-06-07
dc.description.abstract-translated My diploma thesis concentrates on making the exhibition project called "The Phenomenon of Bata's Zlín" that should present to public an important period in the history of Zlín, the inter-war period that was connected with the expansion of entrepreneurial activities of Bata's business concern. The theoretical section forms an integral part of the diploma project. It focuses on elaborating brief "historic" introduction to the topic and composing the own script of the exhibition. The practical part that handles the actual project of the exposition is enclosed with the diploma thesis in A3 format. en
dc.description.department Ústav produktového designu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/186 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name MgA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Fine Arts en
dc.identifier.stag 3047
dc.date.assigned 2006-02-06
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
daňková_2006_dp.pdf 46.69Mb PDF View/Open
daňková_2006_vp.doc 31Kb Microsoft Word View/Open
daňková_2006_op.pdf 912.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account