Komunikace veřejné správy s občany

DSpace Repository

Language: English čeština 

Komunikace veřejné správy s občany

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájek, Oldřich
dc.contributor.author Tunová, Marcela
dc.date.accessioned 2010-07-13T19:00:48Z
dc.date.available 2010-07-13T19:00:48Z
dc.date.issued 2006-01-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1531
dc.description.abstract Bakalářská práce zkoumá současný stav komunikace veřejné správy s občany. Práce je v její teoretické části zaměřená na definování pojmů a popsání procesů komunikace, dále na typy interakcí mezi úřadem a občany a prezentování forem a nástrojů public relations. Cílem není jen popsání procesu komunikace, ale také analýza stávajících metod, forem a prostředků komunikace Magistrátu města Zlína, Krajského úřadu ve Zlíně a Úřadu práce ve Zlíně s občany, která je s dotazníkovým šetřením náplní praktické části. Vlastní dotazníkové šetření je zaměřeno na úroveň spokojenosti občanů s podáváním informací ze strany úřadů, zejména Magistrátu města Zlína. V závěru byla zhodnocena účinnost komunikačních aktivit úřadů a shrnuty dosažené výsledky práce. cs
dc.format 60 s.,7 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 11799078 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject komunikace cs
dc.subject veřejná správa cs
dc.subject občan cs
dc.subject public relations cs
dc.subject Magistrát města Zlína cs
dc.subject Zlínský kraj cs
dc.subject Úřad práce ve Zlíně cs
dc.subject communication en
dc.subject public administration en
dc.subject citizen en
dc.subject public relations en
dc.subject Municipal Authority of Zlín en
dc.subject Regional Authority of the Zlín Region en
dc.subject employment bureau in Zlín en
dc.title Komunikace veřejné správy s občany cs
dc.title.alternative Communication of public administration with citizens en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kadeřábková, Jaroslava
dc.date.accepted 2006-01-31
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis analyses the current communication situation between the public administration and citizens. The aim of the theoretical part is to define the conceptions and to define the process of communications, types of interaction between authority and citizens and to present public relation's forms and instruments. Its purpose is not only to describe the communications, but the analysis of methods, forms and communication instruments between Municipal Authority of Zlín, Regional Authority of Zlín Region, employment bureau in Zlín and citizens, which is with the use of questionnaire survey also the aim of the practical part. Questionnaire survey is focused on the citizen satisfaction level with the information provided by authorities, primarily from the Municipal Authority of Zlín. At the end the efficiency of communication activities was evaluated and the achieved results were summarized. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 2244
dc.date.assigned 2005-10-21
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
tunová_2006_bp.pdfBlocked 11.25Mb PDF View/Open
tunová_2006_vp.pdf 1.375Mb PDF View/Open
tunová_2006_op.pdf 1.841Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account