Program rozvoje města Slavičína

DSpace Repository

Language: English čeština 

Program rozvoje města Slavičína

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macháček, Jiří
dc.contributor.author Suchá, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-13T19:02:11Z
dc.date.available 2010-07-13T19:02:11Z
dc.date.issued 2006-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1532
dc.description.abstract Cílem této práce je vytvoření programu rozvoje města Slavičín. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, a to teoretické a praktické. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy pro oblast tvorby programu rozvoje obce. Obsáhlejší praktická část je pak rozdělena na část analytickou, která rozebírá hospodářský a sociální rozvoj města Slavičín v jednotlivých oblastech včetně rozboru hospodaření města a charakteristiky silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení jednotlivých oblastí ve SWOT analýze, dále na část návrhovou, řešící rozvoj města v pěti základních okruzích, ve kterých jsou stanoveny strategické vize, strategické cíle a jednotlivé aktivity a nakonec na projektovou část, ve které jsou uvedeny návrhy projektových záměrů podporující rozvoj města v souladu s návrhovou částí. cs
dc.format 130 s., 12 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 10642512 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject obec cs
dc.subject město Slavičín cs
dc.subject program rozvoje obce cs
dc.subject analýza cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject projektový záměr cs
dc.subject rozpočet cs
dc.subject strategická vize cs
dc.subject strategický cíl cs
dc.subject municipality en
dc.subject the town of Slavičín en
dc.subject programme of town development en
dc.subject analysis en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject project intention en
dc.subject budget en
dc.subject strategic vision en
dc.subject measures en
dc.title Program rozvoje města Slavičína cs
dc.title.alternative A Development Programme of the Town of Slavičín en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Bača, Miloslav
dc.date.accepted 2006-06-14
dc.description.abstract-translated The aim of this writing is to create a programme concerning the development of the town of Slavičín. The research is divided into two parts: a theoretic and a practical part. The theoretic part deals with a basic conception of the programme. The practical part is longer and it is subdivided into an analytic, project and suggestion part. The analytic part describes an economic and social development of Slavičín, including the research into the economy of the town and its weak and strong points, furthermore, there is also a SWOT analysis referring to occasions and endangerment of the particular parts. The suggestion part describes the development of the town in five basic spheres, including some strategic visions, measures and particular activities. The last part deals with suggestions of project intentions supporting the development of the town, in accordance with the suggestion part. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 3744
dc.date.assigned 2006-03-13
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
suchá_2006_bp.pdfBlocked 10.14Mb PDF View/Open
suchá_2006_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
suchá_2006_op.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account