Tvorba multimediální interaktivní učební pomůcky s využitím vzdálených experimentů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Tvorba multimediální interaktivní učební pomůcky s využitím vzdálených experimentů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ožvoldová, Miroslava
dc.contributor.author Krbeček, Michal
dc.date.accessioned 2012-03-09T08:12:48Z
dc.date.available 2012-03-09T08:12:48Z
dc.date.issued 2011-06-13
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/15348
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce bylo, na základě prostudování obsahu učiva základní a střední školy, navrhnout a vytvořit multimediální interaktivní učební pomůcku s použitím vzdálených experimentů. První kapitola teoretické části práce zachycuje obsah učiva fyziky a IKT na základní a střední škole dle RVP. V kapitole druhé je vysvětlen pojem vzdálený experiment, popsán jeho princip, funkce a technická realizace. Kapitola také obsahuje rešerši několika webových stránek se vzdálenými experimenty. V následující třetí kapitole, která již spadá do praktické části práce, je vytvářená pomůcka navržena a na základě analýzy zvoleno vhodné prostředí pro její tvorbu (Java). Navrženy jsou zde i kurzy určené pro výuku s použitím vzdálených experimentů. Poslední části této kapitoly popisují již vytvořenou pomůcku a to jak její ovládání, tak zdrojové kódy. Čtvrtá kapitola prezentuje výsledky získané při použití navrhnuté pomůcky přímo v učebním procesu a zhodnocení její účinnosti na zlepšení výsledků studentů. cs
dc.format 100 s., 8 s. příloh. cs
dc.format.extent 27637609 bytes cs
dc.format.mimetype application/zip cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Multimedia teaching tool en
dc.subject remote experiment en
dc.subject ISES en
dc.subject Java en
dc.subject mathematics pendulum en
dc.subject free fall en
dc.subject weather monitoring en
dc.subject Multimediální učební pomůcka cs
dc.subject vzdálený experiment cs
dc.subject ISES cs
dc.subject Java cs
dc.subject matematické kyvadlo cs
dc.subject volný pád cs
dc.subject monitoring počasí cs
dc.title Tvorba multimediální interaktivní učební pomůcky s využitím vzdálených experimentů cs
dc.title.alternative Creation of multimedia interactive teaching tool with utilisation of remote experiments en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Božek, Pavol
dc.date.accepted 2011-06-27
dc.description.abstract-translated The aim of this diploma thesis was to design and create a multimedia interactive teaching tool with utilisation remote experiments as a result of analyzing the curriculum content of elementary and secondary schools. The first theoretical chapter covers the content of the curriculum of physics and ICT at elementary and secondary schools according to RVP. The second chapter explains the concept of the remote experiment. This chapter describes its principles, functions and technical implementation and it includes a description of several Web sites with remote experiments as well. In the next chapter, which already belongs to the practical part of the thesis, the tool is designed. The environment, which is based on the analysis suitable for the tool?s creation, is also selected (Java). Courses for teaching with utilisation of remote experiments are proposed in this chapter too. The last parts of this chapter describe the created tool; its control and the source codes. The fourth chapter presents the results obtained by the implementation of the tool directly to the learning process and the evaluation of its effectiveness according to improvement of the students' results. en
dc.description.department Ústav informatiky a umělé inteligence cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/154 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline IT Education at Secondary Schools en
dc.thesis.degree-discipline Učitelství informatiky pro střední školy cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 20891
dc.date.assigned 2011-02-24
utb.result.grade A
utb.result.grade A
local.subject učební pomůcky cs
local.subject ICT - informační a komunikační technologie cs
local.subject teaching aids en
local.subject information and communication technology en


Files in this item

Files Size Format View
krbeček_2011_dp.zip 26.35Mb Unknown View/Open
krbeček_2011_vp.pdf 641.4Kb PDF View/Open
krbeček_2011_op.doc 262Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account