Analýza vstřikovacího procesu dílu sací roury pro PP a PA

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza vstřikovacího procesu dílu sací roury pro PP a PA

Show simple item record

dc.contributor.advisor Halaška, Petr
dc.contributor.author Šanda, Štěpán
dc.date.accessioned 2010-07-13T19:05:31Z
dc.date.available 2010-07-13T19:05:31Z
dc.date.issued 2006-05-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1539
dc.description.abstract Tato práce pojednává o vhodnosti vstřikování PP plněného 35% skleněných vláken do formy pro PA6 plněného 30% skleněných vláken. Jsou navrhovány a hodnoceny kon-strukční úpravy formy a technologické parametry vstřikovacího procesu. Klíčovou je Mol-dflow analýza, pomocí které je hodnocen tok obou tavenin před i po úpravách při různých technologických podmínkách. Dále zkoumá vznik a vliv napětí, deformací, smrštění, teplot a plniva v celkovém pohledu na výrobek. Pro Moldflow analýzu je využíván program Mol-dflow Plastics Insight 6.0 pracující na bázi konečných prvků. Diskutovány jsou také použi-té materiály i s jejich specifiky a ekonomickým zhodnocením. cs
dc.format 85 s., 9 s. příloh cs
dc.format.extent 9820337 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject PP-polypropylen cs
dc.subject PA-polyamid cs
dc.subject Moldflow analýza cs
dc.subject PP-polypropylene en
dc.subject PA-polyamide en
dc.subject Moldflow analysis en
dc.title Analýza vstřikovacího procesu dílu sací roury pro PP a PA cs
dc.title.alternative Analysis of injection process of the part intake manifold for PP and PA en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Petráň, Lubomír
dc.date.accepted 2006-06-05
dc.description.abstract-translated This thesis is dealing with suitability of injection PP filled with 35% of glass fiber into the mold for PA6 filled with 30% of glass fiber. Constructional modifications of the mold, as well as technological parameters of the injection process are suggested and evaluated. Cru-cial is the Moldflow analysis, through which is evaluated the flow of both the smelts before and after the modifications on various technological conditions. Furthermore investigates the origin and influence of the pension, deformations, shrinkage, temperatures and filler in overall perspective on the produkt. For Moldflow analysis is used the programme Mol-dflow Plastiscs Insight 6.0 working on the basis of final elements. Used materials with its' specifications and the economical evaluation is discussed as well. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/206 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Konstrukce technologických zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment Construction en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 2953
dc.date.assigned 2006-02-14
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
šanda_2006_dp.pdfBlocked 9.365Mb PDF View/Open
šanda_2006_vp.doc 39Kb Microsoft Word View/Open
šanda_2006_op.pdf 59.65Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account