Projekt zavedení moderního komunikačního mixu pro společnost NCHZ, a.s.

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Projekt zavedení moderního komunikačního mixu pro společnost NCHZ, a.s.

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Projekt zavedení moderního komunikačního mixu pro společnost NCHZ, a.s.
Autor: Ondrej, Martin
Vedoucí: Švarcová, Jena
Abstrakt: Táto diplomová práca, ktorá sa nazýva Projekt zavedenia moderného komunikačného mixu pre spoločnosť NCHZ, a.s., si kladie za cieľ monitorovanie problematiky marketingovej komunikácie. Obsahom práce sú taktiež upozornenia a návrhy na možné zmeny plánované-ho a skutočného stavu komunikačného mixu, čím ich realizácia povedie k zvýšeniu efektív-nosti modernej komunikácie, lepšiemu uspokojovaniu potrieb a prianí zákazníkov ako aj k zvýšeniu povedomia o spoločnosti. Práca sa skladá z dvoch častí, a to z teoretickej a praktickej. Teoretická časť zahŕňa prieskum literárnych prameňov, vysvetľuje pojmy a súvislosti týkajúce sa marketingovej komunikácie. V praktickej časti, ktorá zahŕňa charak-teristiku spoločnosti, prevedené analýzy a hodnotenia súčasného stavu marketingovej ko-munikácie, som vypracoval projekt zavedenia moderného komunikačného mixu.
URI: http://hdl.handle.net/10563/15424
Datum: 2011-05-02
Dostupnost: Pouze v rámci univerzity
Ústav: Ústav managementu a marketingu
Studijní obor: Management a marketing
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: C 21279


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
ondrej_2011_dp.pdfZablokované 1.580Mb PDF
ondrej_2011_vp.doc 73Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
ondrej_2011_op.doc 72Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet