Marketingová analýza vnějšího prostředí na UTB

DSpace Repository

Language: English čeština 

Marketingová analýza vnějšího prostředí na UTB

Show simple item record

dc.contributor.advisor Soukalová, Radomila
dc.contributor.author Vlčková, Zuzana
dc.date.accessioned 2010-07-13T19:06:04Z
dc.date.available 2010-07-13T19:06:04Z
dc.date.issued 2006-05-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1542
dc.description.abstract Tématem mé diplomové práce bylo identifikovat a analyzovat vnější prostředí na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Toto téma jsem zpracovávala na základě dotazníkového šetření, kte-ré bylo prováděno u uchazečů o studium na vysoké školy (studenti středních školy) a také z části u stávajících studentů UTB. Smyslem mé práce bylo, aby získané poznatky byly pou-žity pro zlepšení vnější komunikace a vnějších vztahů UTB ve Zlíně se svými studenty, ab-solventy, uchazeči o studium a vlastně i širokou veřejností. Na základě výsledků analýzy a výzkumu jsem se snažila zhodnotit současnou situaci a případně navrhnout možná řešení pro zlepšení. cs
dc.format 110 s. cs
dc.format.extent 819800 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject vysoká škola cs
dc.subject uchazeči o studium cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject marketingová analýza cs
dc.subject vnější prostředí vysoké školy cs
dc.subject university en
dc.subject candidates en
dc.subject marketing research en
dc.subject questionnaire en
dc.subject marketing analysis en
dc.subject university external environment en
dc.title Marketingová analýza vnějšího prostředí na UTB cs
dc.title.alternative Marketing analysis of external setting on UTB en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Světlík, Jaroslav
dc.date.accepted 2006-05-29
dc.description.abstract-translated The goal of my dissertation was to identify and analyze external environment of the Thomas Bata University in Zlin. I have compiled this topic on the base of questionnaire that was conducted among students applying to university studies (high school students) and partly also among current UTB's students. Meaning of my thesis was to use acquired knowledge for improving external communication and external relationships of UTB with its students, graduates, candidates and whole public. I tried to evaluate current situation on the base of results of the analysis and research and possibly suggest potential solutions for improvement. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 2745
dc.date.assigned 2006-01-13
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
vlčková_2006_dp.pdfBlocked 800.5Kb PDF View/Open
vlčková_2006_vp.doc 70.5Kb Microsoft Word View/Open
vlčková_2006_op.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account