Návrh změn penzijního systému v České republice

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh změn penzijního systému v České republice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Polách, Jiří
dc.contributor.author Palacká, Hana
dc.date.accessioned 2012-03-09T09:42:52Z
dc.date.available 2012-03-09T09:42:52Z
dc.date.issued 2011-05-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/15509
dc.description.abstract Obsahem bakalářské práce je popis současného stavu penzijního systému v České republice a také charakteristika důchodové reformy, která se v nedávných letech uskutečnila na Slovensku. Cílem práce je oba systémy porovnat, popsat výhody a nevýhody slovenské reformy a na základě zjištěných informací navrhnout, v čem by se mohla Česká republika inspirovat a čeho by se měla naopak vyvarovat. cs
dc.format 70 s., 1 s. přílohy cs
dc.format.extent 1280241 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Starobní důchod cs
dc.subject nárok na starobní důchod cs
dc.subject systém důchodového zabezpečení cs
dc.subject pilíře důchodového systému cs
dc.subject důchodová reforma cs
dc.subject důchodové fondy cs
dc.subject opt-out cs
dc.subject Old-age pension en
dc.subject claim of old-age pension en
dc.subject pension scheme en
dc.subject pillars of pension system en
dc.subject pension reform en
dc.subject pension funds en
dc.subject opt-out en
dc.title Návrh změn penzijního systému v České republice cs
dc.title.alternative Proposal of changes of pension system in the Czech Republic en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jančálek, Pavel
dc.date.accepted 2011-06-08
dc.description.abstract-translated Content of the bachelor thesis is the description of the current pension system in the Czech Republic and the characteristic of the pension reform which was realize in the Slovak Republic a few years ago. The aim of the thesis is to compare both systems, to describe the advantages and disadvantages of slovak reforms. Then using the found information to propose what is for the Czech Republic good to be inspired by and what would be better to avoid. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 22433
dc.date.assigned 2011-04-04
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
palacká_2011_bp.pdfBlocked 1.220Mb PDF View/Open
palacká_2011_vp.doc 70.5Kb Microsoft Word View/Open
palacká_2011_op.pdf 646.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account