Polymorfie syndiotaktického polystyrenu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Polymorfie syndiotaktického polystyrenu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čabla, Roman
dc.contributor.author Pavlovská, Michaela
dc.date.accessioned 2010-07-13T19:10:33Z
dc.date.available 2010-07-13T19:10:33Z
dc.date.issued 2006-05-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1551
dc.description.abstract Komerčně dostupný polystyren je obvykle užíván v ataktické formě. Nicméně, je zvýšený zájem o jeho syndiotaktickou formu sPS. Vysoká stereoreglarita dovoluje získat vysokou krystalinitu jež rozhoduje o vysokém bodu tání, nízké hustotě, vynikajících elektrických vlastnostech, nasákavosti a vysoké odolnosti vůči rozpouštědlům. Diplomová práce se zabývá studiem morfologie syndiotaktického polystyrenu (sPS). Vzorek polystyrenu, s nímž se pracovalo, byl vyroben ve společnosti Dow Chemical Company. Měření izotermní kinetiky krystalizace bylo provedeno na zařízení DSC PerkinElmer Pyris 1. Vyhodnocení proběhlo pomocí spektrometru FTIR Atavar systém 320 s nástavcem ATR a softwarem Omnic 5.1. Kinetika krystalizace byla studována pomocí Avramiho kinetické teorie. Práce je zaměřena na vliv maximální teploty temperace na složení materiálu, tedy polymorfii sPS a dále na strukturu amorfních vzorků při jejich ohřevu. cs
dc.format 56 cs
dc.format.extent 2010526 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject syndiotaktický polystyren cs
dc.subject sPS cs
dc.subject FTIR cs
dc.subject DSC cs
dc.subject polymorfie cs
dc.subject struktura cs
dc.subject syndiotactic polystyrene en
dc.subject sPS en
dc.subject FTIR en
dc.subject DSC en
dc.subject polymorphism en
dc.subject structure en
dc.title Polymorfie syndiotaktického polystyrenu cs
dc.title.alternative Polymorphism of syndiotactic polystyrene en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Stoklasa, Karel
dc.date.accepted 2006-06-08
dc.description.abstract-translated Polystyrene is usually commercially used in the atactic form. However, there is an increasing interest in the syndiotactic form. The high stereoregularity allows sPS to obtain a high level crystallinity, resulting in a high melting temperature, a low specific gravity, excellent electrical properties, hydrolytic resistance and high solvent resistance. The diploma thesis deals with the research of syndiotactic polystyrene (sPS) morphology. The polystyrene sample, which was under research, was made by the Dow Chemical Company. The measuring of the isothermal crystallization kinetics was accomplished by DSC PerkinElmer Pyris 1 device. The evaluation was accomplished by the FTIR Avatar System 320 spectrometer with ATR and with Omnic 5.1 software. The crystallization kinetics has been researched with the help of Avrami kinetics theory. The thesis is focused on the influence of maximal temperature of temperation on the material composition (polymorphism of sPS), and further on the structure during heating of amorphous samples. en
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/201 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství polymerů cs
dc.thesis.degree-discipline Polymer Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 2826
dc.date.assigned 2005-11-30
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
pavlovská_2006_dp.pdf 1.917Mb PDF View/Open
pavlovská_2006_vp.doc 37.5Kb Microsoft Word View/Open
pavlovská_2006_op.doc 94.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account