Dobrovolnictví jako součást komunitního plánování sociálních služeb

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Dobrovolnictví jako součást komunitního plánování sociálních služeb

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kroutilová Nováková, Radana cs
dc.contributor.author Galiová, Lenka cs
dc.date.accessioned 2012-03-09T10:10:19Z
dc.date.available 2012-03-09T10:10:19Z
dc.date.issued 2011-04-21 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/15543
dc.description.abstract Metoda komunitního plánování našla své uplatnění při plánování rozvoje sociálních služeb, ale také služeb zlepšujících život občanů. Práce se věnuje komunitnímu plánování sociálních služeb a dobrovolnictví. Dobrovolnictví je zde prezentováno jako aktivita, která zvyšuje kvalitu sociálních služeb. Na příkladu konkrétního cíle, jímž je dobrovolnictví, je představeno, jak se realizují cíle v procesu komunitního cs
dc.format 91 cs
dc.format.extent 1324843 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Komunitní plánování cs
dc.subject sociální služby cs
dc.subject dobrovolnictví cs
dc.subject zjišťování potřeb cs
dc.subject Community planning en
dc.subject social services en
dc.subject volunteering en
dc.subject probing needs en
dc.title Dobrovolnictví jako součást komunitního plánování sociálních služeb cs
dc.title.alternative Volunteering as a Part of Community Planning of Social Services en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vávrová, Soňa cs
dc.date.accepted 2011-05-31 cs
dc.description.abstract-translated The community planning method is applied when planning the development of social services, but also services improving the life of citiziens. The thesis deals with community planning of social services and volunteering. Volunteering is presented here as an activity enhancing the quality of social services. A given example of a goal, that is volunteering, show the goals are implemented in the process of the community planning. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Řízení netržních a sociálních služeb cs
dc.thesis.degree-discipline Non-Profit and Social Services Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 18481
dc.date.assigned 2010-12-01 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
galiová_2011_dp.pdf 1.263Mb PDF View/Open
galiová_2011_vp.doc 123Kb Microsoft Word View/Open
galiová_2011_op.doc 125.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account