Projekt optimalizace pracoviště s důrazem na rych-lou změnu a kapacitní propočty v Continental Automotive Systems Czech Republic s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt optimalizace pracoviště s důrazem na rych-lou změnu a kapacitní propočty v Continental Automotive Systems Czech Republic s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tuček, David cs
dc.contributor.author Maňas, Jiří cs
dc.date.accessioned 2012-03-09T10:21:08Z
dc.date.available 2012-03-09T10:21:08Z
dc.date.issued 2011-05-02 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/15551
dc.description.abstract Práce si klade za cíl zoptimalizovat vybrané pracoviště s ohledem na napřímení materiálové-ho toku a zkrácení doby nutné k přestavbám za využití metod průmyslového inženýrství, zejména pak metody rychlé změny. Dále se práce zabývá kapacitními propočty a snaží se hledat odpovědi, jak nejlépe využít výrobní plochu a používaná výrobní zařízení. cs
dc.format 86 cs
dc.format.extent 4367722 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject produktivita cs
dc.subject single minute exchange of die cs
dc.subject SMED cs
dc.subject kapacitní plánování cs
dc.subject teorie omezení cs
dc.subject TOC cs
dc.subject productivity en
dc.subject single minute exchange of die en
dc.subject SMED en
dc.subject capacity planning en
dc.subject theory of constraints en
dc.subject TOC en
dc.title Projekt optimalizace pracoviště s důrazem na rych-lou změnu a kapacitní propočty v Continental Automotive Systems Czech Republic s.r.o. cs
dc.title.alternative Optimization project of the work place focusing on single minute exchange and working capacity in Continental Automotive Systems Czech Republic s.r.o. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Dvořáková, Iva cs
dc.date.accepted 2011-05-24 cs
dc.description.abstract-translated The main aim of this thesis is the optimalization of workplace and the application of the industry engineering methods in the analyzed workplace focusing on material flow, changeover time The thesis also deals with capacity planning and it is focused on the best utilization of the work areas and machines. en
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/177 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 21633
dc.date.assigned 2011-03-28 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
maňas_2011_dp.pdfBlocked 4.165Mb PDF View/Open
maňas_2011_vp.pdf 33.96Kb PDF View/Open
maňas_2011_op.pdf 33.03Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account