Projekt optimalizace výroby s využitím logistické technologie Kanban

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt optimalizace výroby s využitím logistické technologie Kanban

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hart, Martin cs
dc.contributor.author Lejbová, Klára cs
dc.date.accessioned 2012-03-09T10:44:23Z
dc.date.available 2012-03-09T10:44:23Z
dc.date.issued 2011-05-02 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/15585
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je zanalyzovat řízení výroby ve firmě AVL Moravia s.r.o. a na základě zjištěných údajů navrhnout systém řízení Kanban pro vybranou skupinu materiálových položek. Teoretická část práce je založena na vysvětlení pojmu řízení výroby, přiblížení principu tahu a tlaku, seznámení s logistickými technologiemi, detailním popisu systému Kanban a možnosti rozdělení položek na základě diferencovaného přístupu. Teoretické poznatky jsou východiskem pro zpracování praktické části práce. Tato část je věnována analýzám, návrhu jednotlivých prvků systému, uvedení pravidel a doporučení. cs
dc.format 70 cs
dc.format.extent 2059880 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Kanban cs
dc.subject řízení výroby cs
dc.subject materiálový tok cs
dc.subject layout cs
dc.subject ABC analýza cs
dc.subject Kanban en
dc.subject production management en
dc.subject material flow en
dc.subject layout en
dc.subject ABC analysis en
dc.title Projekt optimalizace výroby s využitím logistické technologie Kanban cs
dc.title.alternative Project of optimization using logistics technology KANBAN en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Ferenčíková, Denisa cs
dc.date.accepted 2011-05-24 cs
dc.description.abstract-translated Goal of this thesis is to analyze production management in AVL Moravia s.r.o. The analy-sis is based on collected data for Kanban system designed for selected material group. The-oretical part is based on explanation of production, principles of tension and pressure, in-troduction to logistics technology, detailed description of Kanban system and a possibility of breakdown according to differentiated approach. Theoretical part is a basis for practical part of this thesis. Practical section is devoted to analyzes, design of individual system elements, rules settings and recommendations. en
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/177 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 21776
dc.date.assigned 2011-03-28 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
lejbová_2011_dp.pdfBlocked 1.964Mb PDF View/Open
lejbová_2011_vp.pdf 1.461Mb PDF View/Open
lejbová_2011_op.pdf 36.66Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account