Analýza kvality obsahu Týdeníku Kroměřížska z pohledu čtenářů a doporučení ke zvýšení prodeje

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza kvality obsahu Týdeníku Kroměřížska z pohledu čtenářů a doporučení ke zvýšení prodeje

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mišurec, Zdeněk cs
dc.contributor.author Hlavinková, Jana cs
dc.date.accessioned 2012-03-09T10:54:03Z
dc.date.available 2012-03-09T10:54:03Z
dc.date.issued 2011-04-29 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/15599
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je zhodnotit kvalitu obsahu Týdeníku Kroměřížska tak, jak ji vnímají čtenáři a následně navrhnout doporučení ke zvýšení prodeje. Noviny jsou jediným regionálním týdeníkem v celém bývalém okrese Kroměříž. V teoretické části je popsáno provedení kvalitativního výzkumu i jeho výhody a nevýhody. Druhá část se zabývá podstatou médií a jejich vlivu na společnost. V praktické části jsou uvedeny informace o historii, cílech a pravidlech zpracování periodika, aby mohly být následně navrhnuty změny, které povedou ke zvýšení prodeje. Předmětem práce je také analýza stávajícího obsahu z pohledu čtenářů podle věku a vzdělání a v závěru jsou popsány i návrhy na zkvalitnění obsahu. cs
dc.format 70 s. (84 416 znaků) cs
dc.format.extent 1757859 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject kvalitativní výzkum cs
dc.subject marketingový informační systém cs
dc.subject média cs
dc.subject publikum cs
dc.subject marketing research en
dc.subject qualitative research en
dc.subject marketing information system en
dc.subject media en
dc.subject public en
dc.title Analýza kvality obsahu Týdeníku Kroměřížska z pohledu čtenářů a doporučení ke zvýšení prodeje cs
dc.title.alternative Content Quality Analysis for the Newspaper T.K. from the Reader's Point of View, and Suggestions for Increased Sales. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kubíčková, Miloslava cs
dc.date.accepted 2011-06-07 cs
dc.description.abstract-translated The aim of this paper is to evaluate the quality of content of TK Weekly as perceived by readers, and then propose recommendations to increase sales. The newspaper is the only regional weekly in the former District of Kroměříž. The theoretical part describes the implementation of qualitative research as well as its advantages and disadvantages. The second part deals with the nature of media and their impact on society. The practical part provides information on the history, objectives and rules of processing the newspaper, in order to subsequently propose amendments, which will lead to increased sales. The subject of the paper is also an analysis of the existing content from the perspective of readers by age and education, and the conclusion describes suggestions for improving content. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 17894
dc.date.assigned 2011-02-25 cs
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
hlavinková_2011_bp.pdf 1.676Mb PDF View/Open
hlavinková_2011_vp.pdf 779.1Kb PDF View/Open
hlavinková_2011_op.pdf 928.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account