Využití modelu při výuce předmětu Technické kreslení

DSpace Repository

Language: English čeština 

Využití modelu při výuce předmětu Technické kreslení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sýkorová, Libuše
dc.contributor.author Přikryl, Ondřej
dc.date.accessioned 2010-07-13T19:13:33Z
dc.date.available 2010-07-13T19:13:33Z
dc.date.issued 2006-09-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1559
dc.description.abstract Cílem této práce bylo vypracování literární studie na téma Využití modelů v předmětu Technické kreslení. V základu byla tvorba rešerše na téma Pravidla a tvorba strojních výkresů se zaměřením na Technickou normalizaci, Technickou dokumentaci, přehled a orientování se v mezinárodních normách ISO včetně souhrnu zásad kótování. V praktické části bylo nutné vytvořit a zpracovat v programech INVENTOR a AUTOCAD vzorové zadání pro úlohy na zobrazování a kótování. V závěru bylo nutné vytvořit několik kontrolních a názorných testů pro již uvedené oblasti. cs
dc.format 60 s., 42 obr. příloh. cs
dc.format.extent 5262687 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Technické kreslení cs
dc.subject Techniká normalizace cs
dc.subject Technical Drawing en
dc.subject Technical Normalization en
dc.title Využití modelu při výuce předmětu Technické kreslení cs
dc.title.alternative Models of use by education subject Technical Drawing en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Shejbalová, Dana
dc.date.accepted 2006-09-14
dc.description.abstract-translated The aim of this work was to create a literary study on the topic of The Utilization of Models in the Subject: Technical Drawing. The main part is composed of a literary search on the topic Rules and Making of Machine Drawings Specialized for Technical Normalization and Technical Documentation and an overview with orientation in international norms ISO, including a summary of dimensioning rules. The practical part includes a template specification, designed by me in INVENTOR and AUTOCAD programmes, for displaying and dimensioning functions. Finally I created several control and visual tests for in the above mentioned areas. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/146 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologická zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process engineering en
dc.identifier.stag 3008
dc.date.assigned 2006-02-14
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
přikryl_2006_bp.pdfBlocked 5.018Mb PDF View/Open
přikryl_2006_vp.doc 35.5Kb Microsoft Word View/Open
přikryl_2006_op.doc 38.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account