Optimalizace procesu výroby světlometů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Optimalizace procesu výroby světlometů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tuček, David cs
dc.contributor.author Janoštík, Ivo cs
dc.date.accessioned 2012-03-09T11:10:58Z
dc.date.available 2012-03-09T11:10:58Z
dc.date.issued 2011-05-02 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/15627
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá analýzou procesu optimalizace výroby světlometů. Vybral jsem technologický proces na hale MT. V teoretické části je představena společnost, kde výroba světlometů probíhá, jsou zde popsány principy štíhlé výroby a naznačeny možnosti zlepšení procesu. Praktická cást je zaměřena na analýzu celého procesu výroby světlometů se zaměřením na lisování pouzder světlometů. Cílem je optimalizace výrobního procesu, dosáhnout snížení zásob rozpracované výroby. Jsou zde analyzované kroky, které je možné v praxi realizovat. Hodnocení výsledku zahrnuje celkové ekonomické zhodnocení a finanční přínos. cs
dc.format 71 s. cs
dc.format.extent 6420513 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject SMED cs
dc.subject štíhlá výroba cs
dc.subject zlepšování procesu cs
dc.subject plánování cs
dc.subject standardizace cs
dc.subject optimalizace procesu cs
dc.subject výrobní systém cs
dc.subject plýtvání cs
dc.subject vstřikovací lis cs
dc.subject SMED en
dc.subject lean production en
dc.subject process improvement en
dc.subject planning en
dc.subject standardization en
dc.subject process optimizing en
dc.subject production system en
dc.subject wasting en
dc.subject injection molding press en
dc.title Optimalizace procesu výroby světlometů cs
dc.title.alternative Optimalization of the headlamps production process en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Glogar, Ladislav cs
dc.date.accepted 2011-06-01 cs
dc.description.abstract-translated My thesis analyses the process of optimizing the production of headlamps. I focused on technological process of MT hall. In theoretical part I introduce the company producing headlamps. I describe principles of lean production and indicate the options of improving the process. In practical part I focus on the analysis of the whole process of headlamp production especially on injection molding of headlamp housings. The aim is to optimize the production process, to reduce in-process inventory. Here I analyze the steps that can be accomplished in practice. The evaluation of results includes overall economic valorization, and financial contribution. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 21502
dc.date.assigned 2011-03-28 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
janoštík_2011_dp.pdfBlocked 6.123Mb PDF View/Open
janoštík_2011_vp.pdf 33.01Kb PDF View/Open
janoštík_2011_op.pdf 353.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account