Obnovitelné zdroje energie

DSpace Repository

Language: English čeština 

Obnovitelné zdroje energie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vašina, Martin
dc.contributor.author Machová, Květoslava
dc.date.accessioned 2010-07-13T19:16:41Z
dc.date.available 2010-07-13T19:16:41Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1565
dc.description.abstract Problematice výroby energie je nyní ve světě věnována velká pozornost a to hlavně v souvislosti s ochranou životního prostředí a vyčerpatelnosti zdrojů energie. Bakalářská práce je zaměřena na obecný přehled energetických zdrojů, hlavní část je vě-nována obnovitelným zdrojům energie. V úvodu práce je obecný přehled neobnovitelných zdrojů a v následujících kapitolách je popsána výroba energie z obnovitelných zdrojů energie. Závěrečná část je věnována budoucnosti obnovitelných zdrojů, jež se jeví jako perspektivní nástroj energetiky životního prostředí. cs
dc.format 57 stran cs
dc.format.extent 1924177 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject obnovitelné zdroje energie cs
dc.subject energie vody cs
dc.subject energie větru cs
dc.subject geotermální ener-gie cs
dc.subject sluneční energie cs
dc.subject biomasa cs
dc.subject renewable resources of energy en
dc.subject energy of water en
dc.subject energy of wind en
dc.subject geothermal energy en
dc.subject solar energy en
dc.subject biomass en
dc.title Obnovitelné zdroje energie cs
dc.title.alternative Renewable resources of energy en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Lapčík, Lubomír
dc.date.accepted 2006-06-20
dc.description.abstract-translated A great attention is given to the question of energy production now in the world, mainly in connection with the protection of the environment and exhaustibility of the energy re-sources. This thesis is focused on general summary of energy resources. The main part is dedicated to the renewable sources of the energy. At the outset you can find general summary of the non-renewable resources and in the fallowing chapters there is described the energy pro-duction from the renewable resources of energy. The final part is dedicated to the future of renewable resources, which seems to be perspective tool of environmental energy. en
dc.description.department Ústav fyziky a mater. inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/138 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and materials technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and materials technology en
dc.identifier.stag 4325
dc.date.assigned 2006-02-14
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
machová_2006_bp.pdfBlocked 1.835Mb PDF View/Open
machová_2006_vp.doc 29Kb Microsoft Word View/Open
machová_2006_op.doc 31.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account