Analýza kulturního cestovního ruchu ve Zlínském kraji

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza kulturního cestovního ruchu ve Zlínském kraji

Show simple item record

dc.contributor.advisor Závodná, Lucie Sára
dc.contributor.author Dědic, Lukáš
dc.date.accessioned 2012-03-09T11:49:03Z
dc.date.available 2012-03-09T11:49:03Z
dc.date.issued 2011-05-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/15677
dc.description.abstract Cílem mé bakalářské práce je analyzovat současný stav kultury ve Zlínském kraji, jeho postavení oproti ostatním krajům České republiky a ekonomické ukazatele kultury v kraji. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, teoretické a praktické. V části první se zaměřím na problematiku charakteristiky cestovního ruchu, kulturního cestovního ruchu a s ním spojených pojmů. Ve druhé polovině mé práce nejprve shrnu obecnou charakteristiku Zlín-ského kraje a stanovím hodnotící kritéria pro analýzu kulturního cestovního ruchu. Násled-ně na základě takto zvolených metod provedu analýzu kulturního cestovního ruchu ve Zlínském kraji. Závěr praktické části věnuji zhodnocení této části a navrhnu možná dopo-ručení pro rozvoj kultury kraje. cs
dc.format 73 cs
dc.format.extent 2041317 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject cestovní ruch cs
dc.subject marketing cs
dc.subject infrastruktura cs
dc.subject kultura cs
dc.subject kulturní památka cs
dc.subject muzeum cs
dc.subject galerie cs
dc.subject divadlo cs
dc.subject kino cs
dc.subject tourism en
dc.subject marketing en
dc.subject infrastructure en
dc.subject culture en
dc.subject monument en
dc.subject museum en
dc.subject gallery en
dc.subject theatre en
dc.subject cinema en
dc.title Analýza kulturního cestovního ruchu ve Zlínském kraji cs
dc.title.alternative Cultural Tourism Analysis in Zlin Region en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Tučková, Zuzana
dc.date.accepted 2011-06-06
dc.description.abstract-translated The aim of my Bachelor's thesis is to analyze current status of culture in Zlin's region, its position towards the other regions in Czech Republic and analysis of economic indicators of culture in Zlin's region. The thesis is divided into two main parts - theoretical and practical. The first part describes characteristic of tourism, cultural tourism and terms con-nected with it. In the second half of my thesis I will firstly sum up the general characteristics of Zlin's region and set evaluation criteria for analysis of cultural tourism. Afterwards, based on these criteria I will make the analysis of cultural tourism in Zlin's region. There will be evaluation in the conclusion of practical part and possible recommendations for cultural development in the region. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/117 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 22281
dc.date.assigned 2011-04-04
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
dědic_2011_bp.pdfBlocked 1.946Mb PDF View/Open
dědic_2011_vp.pdf 157.4Kb PDF View/Open
dědic_2011_op.doc 71Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account