Integrace databázového systému do podnikového IS

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Integrace databázového systému do podnikového IS

Show simple item record

dc.contributor.advisor Prokopová, Zdenka cs
dc.contributor.author Mechl, Viktor cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T19:17:49Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:06Z
dc.date.issued 2006-05-26 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1568
dc.description.abstract Úkolem této diplomové práce je integrace databáze pro organizaci povinných školení do existujícího informačního systému firmy Barum Continental spol. s r.o. Jádrem aplikace je již používaná databáze Řidičů manipulačních vozíků zpracovaná v rámci bakalářské práce. Nejdůležitějším požadavkem je zahrnutí všech oblastí povinných školení realizovaných u zadavatele, přehlednější poskytování většího množství informací při nižší časové nároč-nosti na obsluhu a umožnění jednoduché kontroly nad průběhem vzdělávací akce. K vlastnímu vývoji je využito prostředků MS Access se zaměřením na využití programo-vání ve VBA a API. Práce je součástí projektu přechodu vzdělávacího informačního sys-tému na platformu Oracle. cs
dc.format 71 s., 9 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1143813 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 26.05.2008 cs
dc.subject data en
dc.subject database en
dc.subject information en
dc.subject information system en
dc.subject MS Access en
dc.subject VBA en
dc.subject API en
dc.subject authentication en
dc.subject authorisation en
dc.subject audit en
dc.subject data cs
dc.subject databáze cs
dc.subject informace cs
dc.subject informační systém cs
dc.subject MS Access cs
dc.subject VBA cs
dc.subject API cs
dc.subject au-tentizace cs
dc.subject autorizace cs
dc.subject audit cs
dc.title Integrace databázového systému do podnikového IS cs
dc.title.alternative Database integration into the existing company information system en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Klapka, Kamil cs
dc.date.accepted 2006-06-06 cs
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is the integration of the annual compulsory tests database into the existing information system of the Barum Continental Company. The core of the appli-cation is the forklift drivers database that is already in use. This database was composed as the dissertation. The most important criteria laid on the project are: full coverage of all the education areas that are relevant, clear organization, the accessibility of more pieces of information more easily and the availability of user friendly control over the whole educational course. The development itself took place in MS Access with the concentration on the utilization of the VBA and API programming. The dissertation is part of the transition of the educa-tional information system to the Oracle platform. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/77 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 3486
dc.date.assigned 2006-02-14 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A
local.subject podnikové informační systémy cs
local.subject další vzdělávání cs
local.subject školení cs
local.subject management information systems en
local.subject continuing education en
local.subject training en


Files in this item

Files Size Format View
mechl_2006_dp.pdf 1.090Mb PDF View/Open
mechl_2006_vp.doc 36.5Kb Microsoft Word View/Open
mechl_2006_op.doc 39.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account