Zdokonalení systému motivace pracovníků ve výrobě divize 3 - Plasty firmy PLOMA, a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Zdokonalení systému motivace pracovníků ve výrobě divize 3 - Plasty firmy PLOMA, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kacr, Josef
dc.contributor.author Harantová, Lenka
dc.date.accessioned 2010-07-13T19:18:35Z
dc.date.available 2010-07-13T19:18:35Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1570
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá systémem motivace pracovníků ve výrobě divize 3 - Plasty ve společnosti PLOMA, a.s. V teoretické části jsou rozpracovány literární prameny k tématu motivace, hmotná a nehmotná stimulace, zásady motivování a motivační program. Praktická část zahrnuje nejprve základní údaje o společnosti jako je historie, strategie či finanční situace společnosti. Dále je uvedena podstata kolektivní smlouvy a systém hodnocení pracovníků divize. Závěrem jsou zpracovány údaje z dotazníkového šetření a následné doporučení k zlepšení současného stavu motivace. cs
dc.format 61 s., 3 s. příloh. cs
dc.format.extent 883594 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 12.06.2036
dc.subject Motivace cs
dc.subject stimul cs
dc.subject stimulace cs
dc.subject motivační program cs
dc.subject Motivation en
dc.subject stimulus en
dc.subject stimulation en
dc.subject program of motivation en
dc.title Zdokonalení systému motivace pracovníků ve výrobě divize 3 - Plasty firmy PLOMA, a.s. cs
dc.title.alternative Improvement of the system of motivation worker in production division 3 - Plastics in PLOMA Inc. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Drutarovská, Zdeňka
dc.date.accepted 2006-06-12
dc.date.vskp-available 2036-06-12 *
dc.description.abstract-translated This bachelor work deals with system of motivation in a production division 3 - plastics in Ploma Inc. Literacy sources for a dilemma of motivation, corporeal and incorporeal stimulation, basics of motivation and program of motivation are described in theoretical part. Practical part presents elementary company information as history, strategy, financial situation of the company, followed by issues of the collective agreement and the division's evaluation system. A conclusion is based on questionnaire research and recommendation for improvement of the present situation in motivation matters. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP *
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 4137
dc.date.assigned 2006-03-13
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
harantová_2006_bp.pdfBlocked 862.8Kb PDF View/Open
harantová_2006_vp.doc 61.5Kb Microsoft Word View/Open
harantová_2006_op.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account