Zařízení pro hlídání spotřeby vody

DSpace Repository

Language: English čeština 

Zařízení pro hlídání spotřeby vody

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dolinay, Viliam
dc.contributor.author Schmuttermeier, Václav
dc.date.accessioned 2012-03-09T12:32:44Z
dc.date.available 2012-03-09T12:32:44Z
dc.date.issued 2011-06-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/15726
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá studiem mikropočítače HC08 NITRON a problematikou jeho využití v jednoduchých samostatných aplikacích. Jejím úkolem je návrh a realizace zařízení pro hlídání spotřeby vody s použitím mikropočítače z rodiny HC08. Práce je rozdělena do dvou částí, na teoretickou část a praktickou část. První polovina teoretické části práce je zaměřena na studium a popis použitého mikropočítače HC08 NITRON. Druhá polovina se zabývá měřením průtoku a proteklého množství tekutin. V druhé, praktické části je popsán návrh hardwarového zapojení jednotlivých součástí systému s mikropočítačem, jeho realizace a ověření v jednoduché aplikaci naprogramované ve vývojovém prostředí CodeWarrior od firmy MetroWerks. cs
dc.format 55s. (57 643 znaků) cs
dc.format.extent 3429289 bytes cs
dc.format.mimetype application/zip cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject microcontroller en
dc.subject HC08 en
dc.subject flow meter en
dc.subject the electromagnetic valve en
dc.subject interruption en
dc.subject mikropočítač cs
dc.subject HC08 cs
dc.subject průtokoměr cs
dc.subject elektromagnetický ventil cs
dc.subject přerušení cs
dc.title Zařízení pro hlídání spotřeby vody cs
dc.title.alternative Development of a device for monitoring water consumption en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dostálek, Petr
dc.date.accepted 2011-06-21
dc.description.abstract-translated This thesis studies the HC08 microcontroller NITRON and with its simple use in individual applications. Its task is to design and realization of equipment for monitoring water consumption using the HC08 family of microcontrollers. The work is divided into two parts, a theoretical part and practical part. The first half of the theoretical work is focused on the study and description of the microcontroller HC08 NITRON. The second half deals with the measurement of flow and flow volume of fluid. The second part describes the design of hardware components involved with the microcomputer system, its implementation and verification of the simple application of programmed development environment made by Metrowerks CodeWarrior. en
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/90 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Information and Control Technologies en
dc.thesis.degree-discipline Informační a řídicí technologie cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 20897
dc.date.assigned 2011-02-25
utb.result.grade C
local.subject mikropočítače cs
local.subject spotřeba vody cs
local.subject hardware cs
local.subject microcomputers en
local.subject water consumption en
local.subject hardware en


Files in this item

Files Size Format View
schmuttermeier_2011_bp.zip 3.270Mb Unknown View/Open
schmuttermeier_2011_vp.doc 289Kb Microsoft Word View/Open
schmuttermeier_2011_op.doc 294.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account