Komunikační strategie obce Modrá

DSpace Repository

Language: English čeština 

Komunikační strategie obce Modrá

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gregarová, Magda
dc.contributor.author Navrátilová, Zita
dc.date.accessioned 2010-07-13T19:22:25Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:06Z
dc.date.issued 2006-05-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1575
dc.description.abstract Práce je zaměřena na tvorbu komunikační strategie obce v rámci regionu s ohledem na vybrané cílové skupiny. Teoretická část práce je věnována teorii komunikace a marketingu měst a obcí. Praktická část analyzuje stávající komunikaci zkoumané obce a regionu. Projektová část je zaměřena na zásady tvorby komunikační strategie. Součástí této kapitoly je také návrh komunikační kampaně obce. cs
dc.format 89 s., 24 s., obr. příloh cs
dc.format.extent 20730505 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 15.05.2008
dc.subject veřejná správa cs
dc.subject obec cs
dc.subject integrovaná marketingová komunikace cs
dc.subject komunikační strategie cs
dc.subject cílová skupina cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject public service en
dc.subject public administration en
dc.subject community en
dc.subject integrated marketing communication en
dc.subject communication strategy en
dc.subject target group en
dc.subject marketing mix en
dc.title Komunikační strategie obce Modrá cs
dc.title.alternative A community communication strategy of Modrá en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Göttlichová, Marcela
dc.date.accepted 2006-06-06
dc.description.abstract-translated The study focuses on the communication strategy of a small town (village) within the framework of a region, with a relevance to chosen target groups. The theoretical part of the work is concentrated around the theory of communication and marketing of cities, towns and villages. In the practical part, i have analyzed the contemporary communication of the particular village and region. The project part comes from the fundamental rules of communication strategy. My proposal for the village's communications campaign goes along with this part of the study. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 2780
dc.date.assigned 2006-01-13
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
navrátilová_2006_dp.pdfBlocked 19.77Mb PDF View/Open
navrátilová_2006_vp.doc 62.5Kb Microsoft Word View/Open
navrátilová_2006_op.doc 57Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account