Problematika zásob ve firmě PARTR spol. s r. o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Problematika zásob ve firmě PARTR spol. s r. o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dvorská, Zuzana
dc.contributor.author Skybová, Petra
dc.date.accessioned 2010-07-13T19:22:36Z
dc.date.available 2010-07-13T19:22:36Z
dc.date.issued 2005-12-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1576
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zásob ve firmě PARTR spol. s r. o. Tento podnik vykupuje, zpracovává a prodává ocelový odpad a barevné kovy. V teoretické části jsem se zaměřila na teoretické poznatky z oblasti zásob, skladování a řízení. V praktické části jsem se věnovala členění zásob ve společnosti, činnostmi zásobování a způsobu řízení zásob odpadového materiálu. Cílem této práce bylo navrhnout možná opatření pro zlepšení hospodaření vybraných zásob společnosti. Jako možné řešení jsem využila metodu ABC, která člení zásoby podniku podle jejich důležitosti do tří skupin. cs
dc.format 58 s., 4 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 287491 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject ocelový odpad cs
dc.subject skladování cs
dc.subject řízení cs
dc.subject opatření cs
dc.subject cs
dc.subject steel reserves en
dc.subject stock en
dc.subject management en
dc.subject measures en
dc.subject en
dc.title Problematika zásob ve firmě PARTR spol. s r. o. cs
dc.title.alternative Problems of steel reserves in the company PARTR Ltd. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2006-01-16
dc.description.abstract-translated This thesis is concerned with problems of steel reserves in the company PARTR Ltd. This company buys up,processes and sells steel waste and non-ferrous metals. In the theoretical part I focused on theoretic information which refer to reserves, stock and management. In the analytic part I paid attention to division of supplies in the company, tasks of particular activities in supplying goods and method of managing waste reserves. The aim of this thesis was proposing measures which would lead to improvement in waste storage management in the company. As a result I exploited the method ABC, which divides reserves accordance with their importance into three groups. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 2562
dc.date.assigned 2005-10-07
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
skybová_2006_bp.pdfBlocked 280.7Kb PDF View/Open
skybová_2006_vp.pdf 320.9Kb PDF View/Open
skybová_2006_op.pdf 212.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account