Ekonomické zhodnocení investice produkce slaměných pelet ve firmě XY, s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Ekonomické zhodnocení investice produkce slaměných pelet ve firmě XY, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Skopalík, Aleš
dc.contributor.author Němeček, Miroslav
dc.date.accessioned 2012-03-09T13:28:33Z
dc.date.available 2012-03-09T13:28:33Z
dc.date.issued 2011-05-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/15791
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na oblast hodnocení investice obnovitelných zdrojů energie se zaměřením na produkci pelet. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, kdy v teoretické jsou uvedeny možnosti investování do OZE a načrtnutí teoretických přístupů hodnocení investic. V praktické části je pak provedeno vyhodnocení investice konkrétní firmy, zabývající se produkcí pelet. Autor věří, že práce bude přínosem pro možné investory v této oblasti a pomůže odhalit některé úskalí týkající se této oblasti, čímž může dojít k omezení rizika v těchto investicích. cs
dc.format 65 s. cs
dc.format.extent 3301921 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Obnovitelné zdroje energie cs
dc.subject biomasa cs
dc.subject investice cs
dc.subject technologie cs
dc.subject hodnocení investice cs
dc.subject Renewable energy en
dc.subject biomass en
dc.subject investment en
dc.subject technology en
dc.subject investment evaluation en
dc.title Ekonomické zhodnocení investice produkce slaměných pelet ve firmě XY, s.r.o. cs
dc.title.alternative Economic Evaluation of the Investment into Production of Straw Pellets in Company XY, s.r.o. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sokolářová, Dana
dc.date.accepted 2011-06-10
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor's thesis is to evaluate an investment project into renewable energy sources while analysing production of pellets. The thesis is divided into two main parts. In the theoretical part opportunities of investment into renewable energy sources are presented and theoretical approach to the assessment of such investment is outlined. The practical part concerns with an evaluation of a specific company engaged in the production of pellets. The author believes that the thesis could be beneficial to potential investors inter-ested in this field and can help uncover some of the pitfalls resulting in the reduction of investment risk. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/117 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 22325
dc.date.assigned 2011-04-04
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
němeček_2011_bp.pdfBlocked 3.148Mb PDF View/Open
němeček_2011_vp.doc 71.5Kb Microsoft Word View/Open
němeček_2011_op.pdf 662.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account