Syntéza a spektrální vlastnosti sulfonovaných azobarviv substituovaných 1-adamantylem

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Syntéza a spektrální vlastnosti sulfonovaných azobarviv substituovaných 1-adamantylem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rouchal, Michal
dc.contributor.author Achbergerová, Eva
dc.date.accessioned 2012-03-09T14:07:28Z
dc.date.available 2012-03-09T14:07:28Z
dc.date.issued 2011-05-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/15847
dc.description.abstract Základním cílem předložené práce bylo připravit sulfonované azosloučeniny a studovat jejich spektrální vlastnosti. Byly zvoleny tři typy primárních aromatických aminů vstupujících do diazotačních reakcí, přičemž dva z nich obsahovaly ve své molekule adamantanový skelet. Pro všechny primární aminy byla společná přítomnost karbonylové skupiny vázané na aromatickou část molekuly. Připravené diazoniové soli byly následně podrobeny kopulační reakci, která poskytla požadované sulfonované azosloučeniny. Všechny připravené látky byly plně charakterizovány pomocí metod strukturní analýzy (IR, EI-MS, ESI-MS, NMR). ESI-MS analýzami připravených azosloučenin byla nejen potvrzena jejich struktura, ale také prozkoumána jejich schopnost vytvářet supramolekulární komplexy s cyklodextriny, přežívající v plynné fázi. cs
dc.format 44 s. (43 638 znaků) cs
dc.format.extent 2342697 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject azosloučnina cs
dc.subject 1-adamantyl cs
dc.subject diazotace cs
dc.subject kopulace cs
dc.subject ESI-MS cs
dc.subject azo-dye en
dc.subject 1-adamantyl en
dc.subject diazotation en
dc.subject copulation en
dc.subject ESI-MS en
dc.title Syntéza a spektrální vlastnosti sulfonovaných azobarviv substituovaných 1-adamantylem cs
dc.title.alternative Synthesis and spectral properties of sulphonated azo-dyes bearing adamantyl moiety en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kimmel, Roman
dc.date.accepted 2011-06-08
dc.description.abstract-translated The essential purpose of this work was the synthesis of sulphonated azo-dyes as well as study of their spectral properties. Firstly, three diverse primary aromatic amines (both of them containing carbonyl functionality directly linked to the aromatic part of the molecule) were treated with sodium nitrite. This reaction led to the formation of diazonium salts that were subsequently converted to the desired sulphonated azo-dyes (two of them bear ada-mantane moiety). All prepared compounds were fully characterised using spectral methods (e.g. IR, EI-MS, ESI-MS, NMR). Study of prepared sulphonated azo-dyes using ESI-MS analysis both confirmed the structure of these compounds and revealed the ability of pre-pared dyes create host-guest systems with cyclodextrins in gaseous phase. en
dc.description.department Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/145 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and Food Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 21032
dc.date.assigned 2011-02-10
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
achbergerová_2011_bp.pdf 2.234Mb PDF View/Open
achbergerová_2011_vp.doc 102Kb Microsoft Word View/Open
achbergerová_2011_op.doc 107Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account