Inovace procesů řízení prodejen za účelem dynamizace prozákazníckého přístupu společnosti Baťa a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Inovace procesů řízení prodejen za účelem dynamizace prozákazníckého přístupu společnosti Baťa a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bobák, Roman cs
dc.contributor.author Pomajbíková, Světlana cs
dc.date.accessioned 2012-03-09T14:08:15Z
dc.date.available 2012-03-09T14:08:15Z
dc.date.issued 2011-05-02 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/15849
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá inovací procesu řízení prodejen za účelem dynamizace prozá-kazníckého přístupu ve společnosti Baťa a.s. Teoretická část předkládá východiska pro zpracování praktické části a je zaměřená na prodejní útvar a obchodního vedoucího, zlep-šení procesu a dále pak na metody plánování v dopravě. Na teoretickou část navazuje ana-lytická část s analýzou procesů návštěv vykonávaných na prodejnách oblastními vedoucími a to z hlediska časového a vzdálenostního. V projektové části je navržena změna přerozdě-lení zastřešovaných oblastí, které mají na starosti oblastní vedoucí, podpořena časovou a prostorovou analýzou. Výslednými řešeními jsou návrhy na inovaci ve formě integrovaného informačního systému a specializací oblastních vedoucích v určitém oboru. cs
dc.format 103 cs
dc.format.extent 2386222 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject informační systém cs
dc.subject inovace cs
dc.subject prodejní útvar cs
dc.subject oblastní vedoucí cs
dc.subject řízení prodejen cs
dc.subject information systém en
dc.subject innovation en
dc.subject sales department en
dc.subject district manager en
dc.subject store management en
dc.title Inovace procesů řízení prodejen za účelem dynamizace prozákazníckého přístupu společnosti Baťa a.s. cs
dc.title.alternative Innovation of management processes of the stores to dynamize pro-customer attitude at the company Bata a.s. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Novotný, Tomáš cs
dc.date.accepted 2011-05-24 cs
dc.description.abstract-translated The diploma thesis concerns with innovation of stores management process for dynamiza-tion of pro-customer approach in the company Baťa, Inc. Theoretical part presents the basis for the practical part and is focused on sales unit and business manager, process im-provement and then on transport planning methods. The theoretical part is followed by the analytical part with assessment processes analysis carried out in the stores by district ma-nagers, in both terms of time and distance. In the project part, change in the redistribution of the provided districts is contrived. These suggestions of regions covered by district ma-nagers are supported by time and spatial analysis. The resultant solutions are proposals for innovation in the form of an integrated information system and specialization of district managers in certain fields. en
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/177 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 21650
dc.date.assigned 2011-03-28 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
pomajbíková_2011_dp.pdfBlocked 2.275Mb PDF View/Open
pomajbíková_2011_vp.pdf 37.53Kb PDF View/Open
pomajbíková_2011_op.pdf 75.54Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account