Projekt marketingové komunikace zaměřený na upevnění pozice na trhu České pojišťovny a.s., pobočky Břeclav

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt marketingové komunikace zaměřený na upevnění pozice na trhu České pojišťovny a.s., pobočky Břeclav

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kramoliš, Jan cs
dc.contributor.author Strouhalová, Petra cs
dc.date.accessioned 2012-03-09T14:16:05Z
dc.date.available 2012-03-09T14:16:05Z
dc.date.issued 2011-05-02 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/15861
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je vytvořit projekt marketingové komunikace vedoucí k upevnění pozice České pojišťovny, pobočky Břeclav na pojistném trhu. Práce je rozdělena na teoretickou, praktickou a projektovou část. V teoretické části jsou zpracovány poznatky týkající se pojišťovnictví, marketingové komunikace a marketingové analýzy. Analytická část pojednává o současném stavu marketingové komunikace pojišťovny a její pobočky. Provedena je marketingová situační analýza, která zahrnuje dotazníkové šetření, analýzu obecné okolí, interní analýzu a SWOT analýzu. Na základě získaných poznatků byl navržen a vypracován projekt marketingové komunikace. Vymezeny jsou cíle a cílová skupina, strategie projektu včetně určení nástrojů komunikačního mixu. Projekt je následně podroben časové, nákladové a rizikové analýze. cs
dc.format 98 s. cs
dc.format.extent 2613657 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject pojištění cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject event marketing cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject PEST analýza cs
dc.subject interní analýza cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject nákladová a riziková analýza cs
dc.subject insurance en
dc.subject marketing communication en
dc.subject event marketing en
dc.subject marketing research en
dc.subject PEST analysis en
dc.subject internal analysis en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject cost and risk analysis en
dc.title Projekt marketingové komunikace zaměřený na upevnění pozice na trhu České pojišťovny a.s., pobočky Břeclav cs
dc.title.alternative Marketing communication project focusing on the strengthening of the position of Česká pojišťovna a.s., branch office Břeclav, on the market en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Antal, Igor cs
dc.date.accepted 2011-05-30 cs
dc.description.abstract-translated The diploma thesis aims to create a marketing communication project leading to the strengthening of the position of Česká pojišťovna, branch office Břeclav, on the insurance market. The thesis is divided into theoretical, practical and project parts. The theoretical part deals with knowledge obtained in the area of insurance industry, marketing communication and marketing analysis. The analytical part focuses on the current situation in the marketing communication of the insurance company and its branch office. A marketing situation analysis has been performed which includes a questionnaire survey, a general environment analysis, an internal analysis and a SWOT analysis. A marketing communication project has been proposed and drawn up on the basis of the knowledge obtained. There are definitions of targets and the target group as well as of project strategies including identification of tools for communication mix. The project has subsequently undergone time, cost and risk analyses. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 21311
dc.date.assigned 2011-03-28 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
strouhalová_2011_dp.pdfBlocked 2.492Mb PDF View/Open
strouhalová_2011_vp.doc 70.5Kb Microsoft Word View/Open
strouhalová_2011_op.pdf 370.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account