Projekt zavedení marketingového řízení firmy FERN s.r.o. pro zvýšení její konkurenceschopnosti

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt zavedení marketingového řízení firmy FERN s.r.o. pro zvýšení její konkurenceschopnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozák, Vratislav
dc.contributor.author Fajkus, Petr
dc.date.accessioned 2010-07-13T19:29:28Z
dc.date.issued 2006-05-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1591
dc.description.abstract Práce pojednává o postavení marketingu v procesu řízení podnikových aktivit. Teoretická část je zaměřena na popis marketingových nástrojů a zásad marketingového řízení firmy. Součástí je charakteristika marketingové situační analýzy, která tvoří podklad pro analýzy použité v praktické části. Hlavním úkolem práce bylo identifikovat klíčové faktory úspěchu firmy, analyzovat současné postavení firmy na trhu a mezi významnými konkurenty. Zjistit, zda analyzovaná společnost používá efektivní komunikační prvky s potenciálními zá-kazníky, a jak lze tyto prvky využít pro zvýšení konkurenčních výhod vedoucí k dlouhodobé schopnosti obstát na trhu. cs
dc.format 107s., 7 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 4288681 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 12.05.2036
dc.subject marketing cs
dc.subject projekt cs
dc.subject analýza cs
dc.subject řízení cs
dc.subject obuvnický průmysl cs
dc.subject podnik řízený zákazníkem cs
dc.subject benchmarking cs
dc.subject produktivita cs
dc.subject konkurenceschopnost cs
dc.subject marketing en
dc.subject project en
dc.subject analysis en
dc.subject management en
dc.subject shoe manufacturing industry en
dc.subject customer relationship management en
dc.subject benchmarkig en
dc.subject competitivenes en
dc.title Projekt zavedení marketingového řízení firmy FERN s.r.o. pro zvýšení její konkurenceschopnosti cs
dc.title.alternative Project of the marketing management implementation in the FERN s.r.o. company to improve its competitivenes en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Macho, Josef
dc.date.accepted 2006-06-02
dc.date.vskp-available 2036-05-12
dc.description.abstract-translated This work deals with position of marketing in business process. The theoretical part is focused on description of marketing mix (4Ps) used on the customer market and the principles of the firm marketing management. Marketing situation analysis is included in it and underlie for the second part of the work. To identify main factors of success of a company, to analyse contemporary position on the market and among competitors, it was the main task of my work. I found out useful in the analysis that effectively market segmentation is very important for company activities. If the product is effectively segmented a company will be able to promote the right products to reach the place where the consumers are. I was trying to find new advertising medium to keep a target market and how these promote tools should be used for long-term ability to stand up on competitive market. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3835
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
fajkus_2006_dp.pdfBlocked 4.090Mb PDF View/Open
fajkus_2006_vp.doc 40.5Kb Microsoft Word View/Open
fajkus_2006_op.doc 28.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account