Elektronická příručka simulačního prostředí Witness

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Elektronická příručka simulačního prostředí Witness

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chramcov, Bronislav
dc.contributor.author Haisler, Daniel
dc.date.accessioned 2012-03-09T15:43:14Z
dc.date.available 2012-03-09T15:43:14Z
dc.date.issued 2011-06-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/15970
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá vytvořením učební podpory pro výuku programu Witness v rámci předmětu ?simulace systémů?. Náplní práce jsou instruktážní videa, doplnění internetové příručky a literární rešerše na dané téma. Videa jsou zaměřena na obecný popis a využití programu Witness. Dále obsahují popis základních prvků a funkcí, které Witness nabízí a ukazují vytvoření jednoduššího simulačního modelu. Všechna videa jsou umístěna na webu. V neposlední řadě rozebírá využité programy pro tvorbu videí, věnuje se volbě vhodného formátu a popisuje Adobe Captivate 4. cs
dc.format 55 s. (62 491 znaků) cs
dc.format.extent 96537881 bytes cs
dc.format.mimetype application/zip cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject E-learning en
dc.subject Witness en
dc.subject instructional video en
dc.subject E-learning cs
dc.subject Witness cs
dc.subject instruktážní video cs
dc.title Elektronická příručka simulačního prostředí Witness cs
dc.title.alternative Electronic support of Witness simulation environment en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Navrátil, Pavel
dc.date.accepted 2011-06-22
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with creating instructional support for teaching program Witness in the course ?system simulation?. The work consist of instructional videos, completing web guide and literature review on the subject. The videos are aimed at a general description and the use of Witness. It contains description of basic features and functions offered by Witness and show a simpler simulation model. All of the videos are located on the web. Finally, discusses the programs used to create video, dedicated to choosing the appropriate format and describes Adobe Captivate 4. en
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/90 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Information and Control Technologies en
dc.thesis.degree-discipline Informační a řídicí technologie cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 21298
dc.date.assigned 2011-02-25
utb.result.grade A
utb.result.grade A
local.subject Witness (software) cs
local.subject výukové videoprogramy cs
local.subject Witness (software) en
local.subject educational videos en


Files in this item

Files Size Format View
haisler_2011_bp.zip 92.06Mb Unknown View/Open
haisler_2011_vp.doc 290.5Kb Microsoft Word View/Open
haisler_2011_op.pdf 317.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account