Modernizace modelového staničního zabezpečovacího zařízení

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Modernizace modelového staničního zabezpečovacího zařízení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vlček, Karel
dc.contributor.author Esterka, Jan
dc.date.accessioned 2010-07-13T19:31:15Z
dc.date.available 2012-02-17T13:49:31Z
dc.date.issued 2006-05-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1598
dc.description.abstract Cílem práce je navrhnout zařízení, které by bylo schopno zajistit moderní přístup k řízení železničního provozu. Zařízení bude po připojení ke stávajícímu zabezpečovacímu zařízení schopno společně s osobním počítačem řídit provoz modelového výukového kolejiště. Řídící software v osobním počítači je závislý na konkrétních podmínkách implementace. Navrhované zařízení by mělo být modulární, aby bylo možné toto zařízení použít i na jiných výukových a modelových železničních kolejištích a zároveň finančně dostupné pro širokou veřejnost, aby se podpořil rozvoj nových technologií řízení. cs
dc.format 67 s, 6 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1036730 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 26.05.2011
dc.subject Atmel en
dc.subject GAL en
dc.subject control system en
dc.subject safety technique en
dc.subject microcontroler en
dc.subject Atmel cs
dc.subject GAL cs
dc.subject řídící technika cs
dc.subject zabezpečovací zařízení cs
dc.subject mikrokontroler cs
dc.title Modernizace modelového staničního zabezpečovacího zařízení cs
dc.title.alternative Modernizing of model station's guard system en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Mitrych, Jiří
dc.date.accepted 2006-06-07
dc.description.abstract-translated The goal of this diploma thesis is design hardware, which can provide modern access to model railway traffic. Hardware will in conjunction with current equipment and personal computer take control of model training yard. Control software in personal computer is dependent of specific terms of implementation. Designed hardware should be modular to use it in others educational and model railway's yards and simultaneously financially available for general public to support expansion of new control technologies. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/77 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 3428
dc.date.assigned 2006-02-14
utb.result.grade A
utb.result.grade A
local.subject železniční modelářství cs
local.subject železniční stanice cs
local.subject řídicí software cs
local.subject railroad modeling en
local.subject railroad stations en
local.subject control software en


Files in this item

Files Size Format View
esterka_2006_dp.pdf 1012.Kb PDF View/Open
esterka_2006_vp.doc 38.5Kb Microsoft Word View/Open
esterka_2006_op.doc 37.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account