Projekt Corporate Identity společnosti Alnair a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt Corporate Identity společnosti Alnair a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Staňková, Pavla
dc.contributor.author Sloupová, Jana
dc.date.accessioned 2012-03-09T16:11:57Z
dc.date.available 2012-03-09T16:11:57Z
dc.date.issued 2011-05-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/15998
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je vypracování projektu k posílení identity společnosti Alnair a.s. Teoretická část práce je věnována rozboru literárních pramenů týkající se problematiky firemní identity a jejích jednotlivých složek. Následuje hodnocení současného stavu identi-ty ve společnosti, včetně jejích analýz. V další části je zpracován projekt na posílení identi-ty se zaměřením na filozofii organizace, design organizace, firemní komunikaci a kulturu, kde byla nalezena slabá místa. Projekt zvažuje časová a nákladová hlediska, zabývá se jeho riziky a jejich eliminací. Práci uzavírá zhodnocení projektu a další návrhy, jak je možné firemní identitu i v budoucnu posílit. cs
dc.format 113 s., 30 s. příloh cs
dc.format.extent 1861323 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject firemní identita cs
dc.subject filozofie organizace cs
dc.subject design organizace cs
dc.subject design manuál cs
dc.subject firemní komunikace cs
dc.subject firemní kultura cs
dc.subject etický kodex cs
dc.subject produkt organizace cs
dc.subject corporate identity en
dc.subject corporate philosophy en
dc.subject corporate design en
dc.subject design manual en
dc.subject corporate communications en
dc.subject corporate culture en
dc.subject ethic codex en
dc.subject corporate product en
dc.title Projekt Corporate Identity společnosti Alnair a.s. cs
dc.title.alternative The Project Corporate Identity of the Alnair a.s. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Král, Antonín
dc.date.accepted 2011-05-30
dc.description.abstract-translated The aim of this master thesis is the project for fortifying the identity of the Alnair a.s. The theoretical part of the thesis analyses the literature sources concerning the corporate identity and all its individual parts. The next part appraises and analyses the present state of the company identity in the society. Following is a part containing the project for the fortifying of the identity, focused on the corporate philosophy, corporate design, corporate communications and culture, as these are the company weaknesses. The project considers time and cost aspects, its risks and their elimination. The thesis ends with the project evaluation and other proposals of how it is possible to fortify the company identity in the future. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 21274
dc.date.assigned 2011-03-28
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
sloupová_2011_dp.pdfBlocked 1.775Mb PDF View/Open
sloupová_2011_vp.doc 73Kb Microsoft Word View/Open
sloupová_2011_op.pdf 124.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account