Analýza implementace systému kvality ISO 9001 z hlediska přínosu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza implementace systému kvality ISO 9001 z hlediska přínosu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Strohmandl, Jan cs
dc.contributor.author Gottwald, Dalibor cs
dc.date.accessioned 2012-03-09T16:46:16Z
dc.date.available 2012-03-09T16:46:16Z
dc.date.issued 2011-05-12 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/16046
dc.description.abstract Bakalářská práce řeší problematiku systému managementu kvality, konkrétně proces im-plementace systému podle normy ISO 9001 v konkrétním podniku. V teoretické části se autor zaměřil na vymezení kvality z hlediska jejího řízení v podmínkách tržního hospo-dářství. Dále také blíže specifikuje požadavky vyplývající z titulu normy ISO 9001, a to včetně možných metod, které mohou být využívány v procesu budování systému ma-nagementu kvality. Praktická část bakalářské práce analyzuje vybraný podnik XY, spol. s r. o. Autor definoval procesy probíhající uvnitř podniku tak, aby mohly být v podnikové praxi naplňovány požadavky dané normy. V poslední části práce autor shrnuje přínosy vybudovaného systému managementu kvality a podává doporučení. cs
dc.format 68 s. (83 903 znaků) cs
dc.format.extent 2313178 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject kvalita cs
dc.subject systém managementu kvality cs
dc.subject ISO 9001 cs
dc.subject procesy cs
dc.subject řízení cs
dc.subject quality en
dc.subject quality management system en
dc.subject ISO 9001 en
dc.subject processes en
dc.subject management en
dc.title Analýza implementace systému kvality ISO 9001 z hlediska přínosu cs
dc.title.alternative Analysis of implementation quality system ISO 9001 in term of benefit en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Rašner, Jaroslav cs
dc.date.accepted 2011-06-06 cs
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis deals with quality system management, concretely with the process of sys-tem implementation according to the norm ISO 9001 in the specific company. Theoretical part is focused on specification of quality with the view of its management in market eco-nomy conditions. There are also specified requirements resulting from the norm ISO 9001 including possible methods that can be used in the process of building quality management system. Practical part of the bachelor thesis analyses the chosen company XY. The author defined the processes inside the company so that the norm requirements could be fulfilled in the company practise. In final part the author sumarizes benefits of the quality management system and makes some suggestions. en
dc.description.department Ústav logistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/106 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Logistika a management cs
dc.thesis.degree-discipline Logistics and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 19955
dc.date.assigned 2010-11-30 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
gottwald_2011_bp.pdfBlocked 2.206Mb PDF View/Open
gottwald_2011_vp.pdf 44.79Kb PDF View/Open
gottwald_2011_op.pdf 42.80Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account