Bezpečnost bankovních transakcí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Bezpečnost bankovních transakcí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Drga, Rudolf
dc.contributor.author Vojáček, Lukáš
dc.date.accessioned 2012-03-09T17:06:44Z
dc.date.available 2012-03-09T17:06:44Z
dc.date.issued 2011-05-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/16075
dc.description.abstract Tématem této diplomové práce je bezpečnost bankovních transakcí. V práci se seznámíte s tím, jak probíhají bankovní transakce, jak jsou zabezpečeny a jak je možné zabezpečení zvýšit. Neopomenutelnou částí je také popis trestné činnosti páchané zneužitím citlivých informací v bankovním sektoru. Závěrem jsou popsány návrhy na zvýšení bezpečnosti související s ochranou finančních prostředků klientů bank a obchodníků. cs
dc.format 97s (19527) cs
dc.format.extent 3406270 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject banking transactions en
dc.subject credit card en
dc.subject financial means en
dc.subject PIN en
dc.subject card number en
dc.subject bankovní transakce cs
dc.subject platební karta cs
dc.subject finanční prostředky cs
dc.subject PIN cs
dc.subject číslo karty cs
dc.subject organizovaný zločin cs
dc.title Bezpečnost bankovních transakcí cs
dc.title.alternative Security of bank transactions en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Bergelová, Libuše
dc.date.accepted 2011-06-14
dc.description.abstract-translated The topic of this Master Thesis is the security of banking transactions. The Thesis describes how banking transactions take place, how they are secured and how their security can be increased. The Thesis's unomittable part is also the description of the criminal activity associated with the abuse of sensitive information in the banking sector. Finally, it describes the proposals for improving the safety related to the protection of the financial means of the banks' clients and vendors. en
dc.description.department Ústav elektroniky a měření cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/153 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 20458
dc.date.assigned 2011-02-25
utb.result.grade A
utb.result.grade A
local.subject bankovní operace cs
local.subject bezpečnost dat cs
local.subject bank transactions en
local.subject data security en


Files in this item

Files Size Format View
vojáček_2011_dp.pdf 3.248Mb PDF View/Open
vojáček_2011_vp.doc 292Kb Microsoft Word View/Open
vojáček_2011_op.doc 257.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account