Edukační materiál pro prvky, zařízení a technologie využívané v elektrických zabezpečovacích systémech - pasivní detektory

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Edukační materiál pro prvky, zařízení a technologie využívané v elektrických zabezpečovacích systémech - pasivní detektory

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ivanka, Ján
dc.contributor.author Buriánek, Michal
dc.date.accessioned 2010-07-13T19:35:34Z
dc.date.available 2010-07-13T19:35:34Z
dc.date.issued 2006-06-13
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1609
dc.description.abstract Obsahem univerzitní bakalářské práce je tvorba edukačního materiálu, zaměře-ného na pasivní detektory, jejich zařazení a využití v elektronických zabezpečovacích systémech. V úvodu práce se věnuji pojmu e-learning a jeho významu ve vzdělávání. V práci popisuji prvky elektronické zabezpečovací signalizace, které mají návaznost na pasivní detektory. Přehledně jsou uvedeny metody zabezpečení objektů pomocí těchto detektorů ve všech prostorových částech ochrany, kde je provedena analýza vlastností, výhody a nevýhody jejich nasazení v daném systému. Podle technických a fyzikálních vlastností jsou v současné době pasivní infračervené detektory využívané v praxi jako primární prvek systému v obecné rovině a tím se stávají hlavním prvkem v oblasti pasivní prostorové ochrany. Součástí práce je obeznámení se s novými trendy ve vývoji pasivních detektorů. cs
dc.format 93 s. cs
dc.format.extent 1582776 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject E-learning en
dc.subject passive detector en
dc.subject PIR detector en
dc.subject magnetic kontact en
dc.subject E- learning cs
dc.subject pasivní detektor cs
dc.subject PIR detektor cs
dc.subject magnetický kontakt cs
dc.title Edukační materiál pro prvky, zařízení a technologie využívané v elektrických zabezpečovacích systémech - pasivní detektory cs
dc.title.alternative Education material for components, systems and technologies make use of electronic security system - passive detector en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Lukáš, Luděk
dc.date.accepted 2006-06-22
dc.description.abstract-translated Contens of university a bachelor work is production an educative material, orienting about the passive detector and devicing and improving in electronic security system. In the introduction of my work I sight of the idea e-learning it's import once in the educati-on. In my work I describe an electronic component in a security alarm joining with a pas-sive detector. Schedule are involved a methods of security the objects by those detectors, in the all security parts, where is made an analytist of facilities space advantages and de-sadvantages for the identicate resort. After a technical and physical facilities are a passive detector - a Infrared detector use in a prax, in this time, like a primary component for a system in a common plane. Whereupon are used like a central component in a passive department for a security location. A part my bachelor work is a familiarisation with the new trends in a development of passive detectors. en
dc.description.department Ústav elektrotechniky a měření cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/93 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 3594
dc.date.assigned 2006-02-14
utb.result.grade A
utb.result.grade A
local.subject učební pomůcky cs
local.subject detektory cs
local.subject elektronické zabezpečovací systémy cs
local.subject teaching aids en
local.subject detectors en
local.subject electronic preventive systems en


Files in this item

Files Size Format View
buriánek_2006_bp.pdfBlocked 1.509Mb PDF View/Open
buriánek_2006_vp.doc 295.5Kb Microsoft Word View/Open
buriánek_2006_op.doc 290.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account