Studium možnosti hodnocení interkalace/ exfoliace systému polymer/ jíl

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Studium možnosti hodnocení interkalace/ exfoliace systému polymer/ jíl

Show simple item record

dc.contributor.advisor Měřínská, Dagmar
dc.contributor.author Hnilička, Jakub
dc.date.accessioned 2010-07-13T19:36:13Z
dc.date.available 2010-07-13T19:36:13Z
dc.date.issued 2006-05-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1610
dc.description.abstract Předložená diplomová práce se zabývá hodnocením přípravy polymerních nanokompozitů na bázi polypropylen/jíl za použití průmyslově dodávaného nanoplniva Dellite určeného právě pro olefinickou matrici. Další součástí je studium možnosti hodnocení stavu interkalace/exfoliace u připravených vzorků s cílem nalézt pokud možno obecnější popis nanokompozitních systémů jako takových. Pro tento účel byly připraveny vzorky s různou koncentrací, které byly míchání na stejném zařízení, ale proměnnou v míchacím (kompoundačním) procesu byly otáčky a čas míchání. U připravených vzorků byla hodnocena morfologie pomocí RTG měření a mikroskopických měření. Dále byly sledovány mechanické vlastnosti. Výsledkem práce je zjištění, že uvedené použité typy nanoplniva by bylo možno použít pro přípravu PP nanokompozitů s lepšími mechanickými vlastnostmi než má neplněný PP. Typ 72 T vykazuje lepší výsledky než typ 67G. Pro druhou část práce je bohužel nutno říci, že u připravených vzorků ani v jednom měření či závislosti není možno vysledovat matematicky popsatelnou tendenci, již by bylo možno přiřadit k určitému stavu nanokompozitního systému. cs
dc.format 97s, 8 s. tab. příloh cs
dc.format.extent 4702460 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject nanokompozit cs
dc.subject polyolefíny cs
dc.subject jíl cs
dc.subject polypropylen cs
dc.subject nanocomposites en
dc.subject polyolefines en
dc.subject cly en
dc.subject polypropylene en
dc.title Studium možnosti hodnocení interkalace/ exfoliace systému polymer/ jíl cs
dc.title.alternative Study of the characterization of intercalation/ exfoliation in a system polymer/ clay en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Mikula, Jaroslav
dc.date.accepted 2006-06-09
dc.description.abstract-translated The submitted diploma work deals with the evaluation of polymer/clay nanocomposite preparation, where the commercially produced type of nanofiller Dellite (done for the polyolephinic matrix) was used. The next part is the study of a possibility of an intercalation/exfoliation state evaluation of prepared samples. The aim was to find the more general description of nanocomposite systems. In order to achieve it, sets of samples with different nanofiller concentration were prepared on the same compounding equipment, but with various time and rotation speed. Morphology of prepared samples was evaluated by XRD and microscopy measurement. The next observed characteristics were mechanical properties. In this work it was founded that the mentioned type of nanofillers it could be possible to use for polypropylene/clay nanocomposites with better properties in comparison with the neat polypropylene. Nanofiller 72 T exhibits better results almost in all observed measurements. Unfortunately, in case of finding of mathematical expression of the dependency of all three studied parameters it is necessary to admit that there it is not possible to find any regular tendency to description, able to rank to the certain state of intercalated/exfoliated nanocomposite system. en
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/201 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství polymerů cs
dc.thesis.degree-discipline Polymer Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 2839
dc.date.assigned 2005-11-30
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
hnilička_2006_dp.pdf 4.484Mb PDF View/Open
hnilička_2006_vp.doc 34Kb Microsoft Word View/Open
hnilička_2006_op.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account