Numerická analýza prvku uložení mostní konstrukce.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Numerická analýza prvku uložení mostní konstrukce.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Javořík, Jakub
dc.contributor.author Mikulec, Vojtěch
dc.date.accessioned 2012-03-09T18:44:06Z
dc.date.available 2012-03-09T18:44:06Z
dc.date.issued 2011-05-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/16173
dc.description.abstract Cílem této práce je analyzovat tvar elastomerového ložiska používaného jako prvek pro uložení části mostní konstrukce. Poté upravit tvar tak aby upravené ložisko lépe snášelo požadované zatížení. Teoretická část se zabývá rozdělením kaučuků, popisuje gumárenské přísady a vulkanizaci. Popisuje pojení pryže s kovem a druhy spojů, přehled hyperplastických modelů používaných ve FEM systémech. Zabývá se problematikou pryžokovových pružin a elastomerových ložisek. V experimentální části je popsána numerická analýza původního tvaru a upravených návrhů tvarů ložisek. Sleduje se deformace a napětí v pryži u jednotlivých návrhů. cs
dc.format 107 s. cs
dc.format.extent 6354288 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject elastomerové ložisko cs
dc.subject pryžokovové prvky cs
dc.subject hyperelasticita cs
dc.subject Patran cs
dc.subject Marc cs
dc.subject mechanická analýza cs
dc.subject MKP cs
dc.subject metoda konečných prvků cs
dc.subject pryž cs
dc.subject elastomeric bearing en
dc.subject rubber-metal elements en
dc.subject hyperelasticity en
dc.subject Patran en
dc.subject Marc en
dc.subject mechanical analysis en
dc.subject FEM en
dc.subject finite element method en
dc.subject rubber en
dc.title Numerická analýza prvku uložení mostní konstrukce. cs
dc.title.alternative Numerical analysis of bridge structure bearing element. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Dvořák, Zdeněk
dc.date.accepted 2011-06-02
dc.description.abstract-translated The aim of this work is to analyze the shape of elastomeric bearings used as a support element for part of bridge construction. Then adjust the shape so as to better prepared bearing of the requested load. The theoretical part deals with the kind of rubber, rubber additives, and describes the vulcanization. Describes the connecting rubber to metal and types of joints. Overview of hyperelastic models used in the FEM systems. It deals with the issue of rubber-metal spring and elastomeric bearings. The experimental section describes the numerical analysis of the original and modified form of the geometry of the bearings. It monitors the stress and strain in rubber for individual proposals. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/206 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Konstrukce technologických zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment Construction en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 19028
dc.date.assigned 2011-02-14
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
mikulec_2011_dp.pdf 6.059Mb PDF View/Open
mikulec_2011_vp.pdf 158.0Kb PDF View/Open
mikulec_2011_op.doc 98Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account