Aktuální otázky daňových podvodů v oblasti daně z přidané hodnoty

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Aktuální otázky daňových podvodů v oblasti daně z přidané hodnoty

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zelinka, Stanislav cs
dc.contributor.author Trtek, Leoš cs
dc.date.accessioned 2012-03-09T19:01:56Z
dc.date.available 2012-03-09T19:01:56Z
dc.date.issued 2011-10-14 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/16197
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou daňových úniků a podvodů při správě daní z přidané hodnoty, tzv. DPH a s tím spojenou legislativou České republiky a Evropské Unie včetně komparace a implementace legislativy Evropské unie do právního systému České republiky. V první části se práce zabývá teoretickým základem, tj. vlastním vývojem daní z historického hlediska, hlavním rozdělením daňového systému, úlohou daní v ekonomice s důrazem na daň z přidané hodnoty a její úlohu v evropské integraci. Klasifikací daňového systému, pojmem DPH jako takovým, definicí hospodářské kriminality a organizované hospodářské kriminality, typovým vymezením daňových úniků a jejich popisem, typologií pachatelů hospodářské trestné činnosti. Ve druhé, praktické části byla provedena stručná analýza statistiky daňových trestných činů na Krajském ředitelství policie Zlínského kraje a popis realizovaného případu existujícího daňového úniku při správě daně z přidané hodnoty, jakož i analýza problematických postupů a kritických míst v jednotlivých částech realizovaného případu. Projekt řeší opatření, postupy k eliminaci daňových únikům a podvodů v jejich konkrétní podobě a hodnotí přínosy i náklady navržených opatření a to jak z hlediska problematiky Finančních úřadů tak Policie České republiky. cs
dc.format 81 s. (119 891 znaků) cs
dc.format.extent 2443637 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject assessment en
dc.subject value added tax en
dc.subject tax evasion en
dc.subject tax Fraud en
dc.subject revenue authority en
dc.subject reverse charge en
dc.subject carousel frauds en
dc.subject daň cs
dc.subject daň z přidané hodnoty cs
dc.subject daňový únik cs
dc.subject daňový podvod cs
dc.subject finanční úřad cs
dc.subject reverse charge cs
dc.subject kolotočový podvod cs
dc.title Aktuální otázky daňových podvodů v oblasti daně z přidané hodnoty cs
dc.title.alternative Topical Questions of Tax Fraud in the Value-Added-Tax Field en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Remeš, Bohumil cs
dc.date.accepted 2011-11-09 cs
dc.description.abstract-translated Thesis deal with problems tax evasion and cheats at repair value added tax, so - called DPH plus accompanying legislature Czech republic and European union inclusive comparsion plus implementation legislature European union to the system of law Czech republic. In forepart work deal with theoretic base, i. e. own development tax on historical aspects, primary objective indicative allocation taxation, exercise given in economy with emphasis on value added tax plus her part in European integration. Classification taxation, conception DPH in itself, definition economic criminality and organized economic criminality, type delimitation tax evasion plus their description, typology offenders economic punishable activities. In second, practical parts was effected brief analysis statistics tax crime on regional front office police Zlin limit plus description realized case going tax evasion at tax administration from added funds, as well as analysis questionable progress plus critical seat on single parts realized case. Project smoothing - out procuration, advance toward elimination tax evasion plus cheats in their concrete form plus evaluates contributions and costs designed procuration namely how in light of problems revenue authority so police Czech republic. en
dc.description.department Ústav elektroniky a měření cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/153 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 22003
dc.date.assigned 2011-02-28 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
trtek_2011_dp.pdf 2.330Mb PDF View/Open
trtek_2011_vp.doc 282Kb Microsoft Word View/Open
trtek_2011_op.doc 256Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account