Návrh směsí biodegradabilních obalových materiálů na bázi PVA

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh směsí biodegradabilních obalových materiálů na bázi PVA

Show simple item record

dc.contributor.advisor Julinová, Markéta
dc.contributor.author Zmeškal, Miroslav
dc.date.accessioned 2010-07-13T22:38:59Z
dc.date.available 2010-07-13T22:38:59Z
dc.date.issued 2006-05-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1619
dc.description.abstract Práce je zaměřena na hodnocení biodegradability polyvinylalkoholu a jeho směsí s modifikačními přísadami typu extracelulárních polysacharidů v aerobním vodném pro-středí a za účasti aktivovaných kalů z čistírny odpadních vod, adaptovaných na obě hlavní složky směsí. Účinnost modifikace je hodnocena podle produkce CO2 a eliminace polyvi-nylalkoholu ve směsi porovnáním specifických rychlostí rozkladu substrátu. Součástí hod-nocení jsou problémy reprodukovatelnosti experimentů vzhledem ke složitosti práce s živými organizmy. cs
dc.format 70 s. cs
dc.format.extent 4443218 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Polyvinylalkohol; xanthan; gellan; biodegradace; aktivované kaly; směsi polymerů; modifikace PVA; bílkovinný hydrolyzát; škrob cs
dc.subject polyvinylalcohol; xanthane; gellan; biodegradation; activated sludges; polymer mixture; PVA modification; collagen hydrolysate; starch en
dc.title Návrh směsí biodegradabilních obalových materiálů na bázi PVA cs
dc.title.alternative Compounding of biodegradable PVA packaging materials en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hoffmann, Jaromír
dc.date.accepted 2006-06-20
dc.description.abstract-translated The work aims at assessing biodegradability of polyvinylalcohol and its mixtures with modification additives of the extracellular polysacharide type in an aerobic aqueous environment and with participation of activated sludges from waste water treatment plant adapted to both main mixture components. The modification efficiency is assessed according to CO2 production and elimination of polyvinyl alkohol from the mixture by comparing specific decomposition rates of the substrate. A part of the assessment are problems with experiment reproducibility related to complexity of work with living organisms. en
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany živ. prostředí cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/200 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství ochrany životního prostředí cs
dc.thesis.degree-discipline Enviromental Protection Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 2987
dc.date.assigned 2006-02-20
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
zmeškal_2006_dp.pdf 4.237Mb PDF View/Open
zmeškal_2006_vp.doc 38.5Kb Microsoft Word View/Open
zmeškal_2006_op.doc 44.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account