Signalizace nebezpečí v požární bezpečnosti staveb občanské výstavby

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Signalizace nebezpečí v požární bezpečnosti staveb občanské výstavby

Show simple item record

dc.contributor.advisor Laucký, Vladimír cs
dc.contributor.author Rudoš, Miloslav cs
dc.date.accessioned 2012-03-09T19:13:24Z
dc.date.available 2012-03-09T19:13:24Z
dc.date.issued 2011-05-26 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/16206
dc.description.abstract Předmětem této diplomové práce je sestavení itineráře pro podnikatelskou činnost živnostníka v oboru požární signalizace malých staveb občanské výstavby, jako jsou rodinné domy či bytové jednotky, a stanovit směr podnikání v oboru. Je zde popsán legislativní rámec požární signalizace (zákony, normy, předpisy, certifikace v EU a ČR, živnost v oboru, ), podnikatelské možnosti v ČR, druhy detektorů pro požární signalizaci a analýza českého trhu s požární signalizací (firmy a detektory / hlásiče). Součástí práce je také průzkum veřejného mínění, jehož cílem je ověření podnikatelského záměru v předpokládané praktické činnosti. cs
dc.format 108 s. (19680 slov) cs
dc.format.extent 22169076 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject autonomous smoke detector en
dc.subject fire safety en
dc.subject detection en
dc.subject signalization en
dc.subject safety en
dc.subject bussines en
dc.subject autonomní hlásič kouře cs
dc.subject požární ochrana cs
dc.subject detekce cs
dc.subject signalizace cs
dc.subject bezpečnost cs
dc.subject podnikání cs
dc.title Signalizace nebezpečí v požární bezpečnosti staveb občanské výstavby cs
dc.title.alternative Alarm signalling in fire safety of civil constructions en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Linha, Alois cs
dc.date.accepted 2011-06-14 cs
dc.description.abstract-translated Subject of this master thesis is to make compilation of itinerary for business activity in field of fire safety in small civil works construction like family houses or housing units and to provide direction of business in this field. There is described legislative framework of fire safety (laws, regulations, standards, certification in EU and CZ, bussines in the field, ), business opportunities in Czech Republic, types of detectors and analyse of czech market with fire safety (companies and detectors). Poll is part of this work, which target is to verify this bussines intention in expected practical activity. en
dc.description.department Ústav elektroniky a měření cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/153 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 20372
dc.date.assigned 2011-02-25 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
rudoš_2011_dp.pdf 21.14Mb PDF View/Open
rudoš_2011_vp.pdf 56.33Kb PDF View/Open
rudoš_2011_op.doc 258.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account