Informační systém rodinného domu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Informační systém rodinného domu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hruška, František
dc.contributor.author Čepička, Vladimír
dc.date.accessioned 2012-03-09T19:14:32Z
dc.date.available 2012-03-09T19:14:32Z
dc.date.issued 2011-05-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/16209
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá uplatněním informačních systému v rodinném domě. Je navržena základní struktura informačního systému a následně jeho praktická implementace. Jsou rozebrány parametry rodinného domu, které lze měřit, analyzovat a následně je použít pro zajištění životních potřeb a zvýšení komfortu bydlení. Hlavním cílem je vytvořit informační systém, který bude flexibilní, snadno instalovatelný a finančně snadno dosažitelný. cs
dc.format 87 cs
dc.format.extent 1498311 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Information system en
dc.subject temperature en
dc.subject humidity en
dc.subject family house en
dc.subject comfort en
dc.subject air conditioning en
dc.subject sensors en
dc.subject bus en
dc.subject Dallas en
dc.subject 1wire bus en
dc.subject Informační systém cs
dc.subject teplota cs
dc.subject vlhkost cs
dc.subject rodinný dům cs
dc.subject komfort cs
dc.subject vzduchotechnika cs
dc.subject čidla cs
dc.subject sběrnice cs
dc.subject Dallas cs
dc.subject jednovodičová sběrnice cs
dc.title Informační systém rodinného domu cs
dc.title.alternative Information System of the house<br> en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kovář, Josef
dc.date.accepted 2011-06-14
dc.description.abstract-translated Thesis is speaking about using information system in family house. There is designed basic structure of information system and its practical implementation. There are described parameters of family house, we are able to measure, analyze and use his information for our live requirements or for making better living comfort. Main target is create information system, that will be flexible, easy for install and accessible for everyone. en
dc.description.department Ústav elektroniky a měření cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/153 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 20509
dc.date.assigned 2011-02-25
utb.result.grade C
utb.result.grade C
local.subject rodinné domy cs
local.subject Systémy HVAC - inteligentní systémy pro správu energií cs
local.subject single family house en
local.subject HVAC system - heating, ventilation, and air conditioning en


Files in this item

Files Size Format View
čepička_2011_dp.pdf 1.428Mb PDF View/Open
čepička_2011_vp.zip 233.5Kb Unknown View/Open
čepička_2011_op.doc 264.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account