Optimální využití finančních výkazů za účelem zhodnocení finančního zdraví podniku

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Optimální využití finančních výkazů za účelem zhodnocení finančního zdraví podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Malášek, Radek
dc.contributor.author Zlámalová, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-13T22:40:46Z
dc.date.available 2010-07-13T22:40:46Z
dc.date.issued 2005-12-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1627
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na využití finančních výkazů za účelem zhodnocení finančního zdraví firmy. V teoretické části věnuji pozornost především jednotlivým hlavním finančním výkazům (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a cash flow), charakteristice finanční analýzy a finančního zdraví podniku. Tyto informace jsou posléze využity jako informační základna pro praktickou část. Zde jsou uvedeny nejprve informace o zkoumané společnosti. Dále je již prováděna finanční analýza společnosti a na základě několika bonitních a bankrotních modelů hodnoceno finanční zdraví podniku. cs
dc.format 70 s., 29 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 784595 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject rozvaha cs
dc.subject výkaz zisku a ztráty cs
dc.subject cash flow cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject finanční zdraví cs
dc.subject horizontální analýza cs
dc.subject vertikální analýza cs
dc.subject rentabilita cs
dc.subject zadluženost cs
dc.subject likvidita cs
dc.subject aktivita cs
dc.subject analýza cash flow cs
dc.subject analýza nákladů cs
dc.subject Du Pont diagram cs
dc.subject index celkové výkonnosti podniku cs
dc.subject Altmanův model cs
dc.subject Taflerův bankrotní model cs
dc.subject balance en
dc.subject profit and loss statement en
dc.subject cash flow en
dc.subject financial analyses en
dc.subject financial health en
dc.subject horizontal analyses en
dc.subject vertical analyses en
dc.subject profitability en
dc.subject insolvency en
dc.subject liquidity en
dc.subject activity en
dc.subject cash flow analysis en
dc.subject costs analysis en
dc.subject Du Pont diagram en
dc.subject total company capacity index en
dc.subject model by Altman en
dc.subject breakdown model by Tafler en
dc.title Optimální využití finančních výkazů za účelem zhodnocení finančního zdraví podniku cs
dc.title.alternative Optimal use of financial reports in order to evaluate the financial health of a company en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2006-01-23
dc.description.abstract-translated The topic of this thesis is the use of financial repots for the purpose of the evaluation of company's financial health. In the theoretical part of my thesis I pay special attention to the main financial reports (balance, profit and loss statement, cash flow) as well as the characteristic of financial analysis and financial health of a company. This information is then used as information basis for practical part of my thesis, where the information about inspected company is mentioned first. Financial analysis of the company follows. Then financial health of the company is rated on the basis of several class and breakdown models. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 2582
dc.date.assigned 2005-10-07
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
zlámalová_2006_bp.pdfBlocked 766.2Kb PDF View/Open
zlámalová_2006_vp.pdf 385.3Kb PDF View/Open
zlámalová_2006_op.pdf 203.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account