Hodnocení kvality výrobků z POM

DSpace Repository

Language: English čeština 

Hodnocení kvality výrobků z POM

Show simple item record

dc.contributor.advisor Halaška, Petr
dc.contributor.author Coufal, Petr
dc.date.accessioned 2010-07-13T22:42:48Z
dc.date.available 2010-07-13T22:42:48Z
dc.date.issued 2006-05-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1632
dc.description.abstract Úkolem této diplomové práce bylo studium mechanických, lomových a konstrukčních vlastností POM. Zpracováním těchto výsledků vznikly doplňující hodnoty pro manuál kvality. Tělíska pro zkoušku vrubové houževnatosti, pro tahovou zkoušku a sledovaný výlisek byly vyrobeny vstřikováním z polyoxymethylenu. Tělíska, na kterých se prováděla zkouška vrubové houževnatosti, byla opatřena V vruby. Pro stanovení hodnot vrubové houževnatosti bylo použito instrumentované rázové Charpyho kladivo. Ze sledovaného výlisku byla dále vyříznuta tahová tělíska a provedena tahová zkouška. Dalším úkolem bylo sledování vlivu horkého paliva na zkušební tělíska a sledovaný výlisek. Zkušební vzorky byly tedy namáčeny po dobu 96 hodin v dieslu o teplotě 120°C. Pro hodnocení lomových vlastností POM byla vybrána metoda zkoumání pomocí SEM a pro hodnocení tokových vlastností metoda světelné mikroskopie. Tyto metody zkoumání byly dále porovnávány s mechanickou a moldflow analýzou. cs
dc.format 111 s., 44 s. příloh. cs
dc.format.extent 10262858 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject POM cs
dc.subject vstřikování cs
dc.subject SEM cs
dc.subject mikrotomové řezy cs
dc.subject tahová zkouška cs
dc.subject Charpyho zkouška cs
dc.subject toková analýza cs
dc.subject mechanická analýza cs
dc.subject POM en
dc.subject injection moulding en
dc.subject microtome sections en
dc.subject tensile test en
dc.subject Charpy' s test en
dc.subject moldflow en
dc.subject mechanical analysis en
dc.title Hodnocení kvality výrobků z POM cs
dc.title.alternative The evaluation of quality of products from POM en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Novotný, Josef
dc.date.accepted 2006-06-05
dc.description.abstract-translated The aim of this disseratation work was to study the mechanical, fracture and constuctive features of POM. A quality manual was created after processing these results. The corpuscles for testing the impact value, tension and required stamping were created by injecting polyoxymethylene. The corpuscles tested for the impact value were equipped with V incisions. An instrumental impulse Charp hammer was used to determine the impact values. Tension corpuscles were extracted from the required stamping and tension test was conducted. The next task was to observe the impact of hot fuel on the experimental corpuscles and required stamping. The experimental corpuscles were soaked for a period of 96 hours in diesel of 120°C. For the evaluation of the fracture features of POM the method of SEM was chosen and for the evaluation of flow features the method of light microscopics. The methods of experimentation were compared to mechanical and moldflow analysis. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/206 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Konstrukce technologických zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment Construction en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 2951
dc.date.assigned 2006-02-14
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
coufal_2006_dp.pdf 9.787Mb PDF View/Open
coufal_2006_vp.doc 38Kb Microsoft Word View/Open
coufal_2006_op.doc 40.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account