Příprava a reakce derivátů chinolin-2,4-dionů s atomem síry v poloze 3

DSpace Repository

Language: English čeština 

Příprava a reakce derivátů chinolin-2,4-dionů s atomem síry v poloze 3

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mrkvička, Vladimír
dc.contributor.author Kimmel, Roman
dc.date.accessioned 2010-07-13T22:43:49Z
dc.date.available 2010-07-13T22:43:49Z
dc.date.issued 2006-05-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1635
dc.description.abstract Předložená diplomová práce je rozčleněna do tří základních problematik. První část byla nasměrována na přípravu 1H,3H-chinolin-2,4-dionů substituovaných v poloze 3 funkční skupinou obsahující atom síry. Reakcí 4-hydroxy-1H-chinolin-2-onů s dirhodanem bylo připraveno celkem třináct 3-thiokyanáto-1H,3H-chinolin-2,4-dionů. Druhá část práce popisuje hydrataci 3-thiokyánato-1H,3H-chinolin-2,4-dionů kyselinou sírovou, která vede k tvorbě odpovídajících 3-karbamoylsulfanyl-1H,3H-chinolin-2,4-dionů a 3a-alkyl/aryl-3aH,5H-thiazolo[5,4-c]chinolin-2,4-dionů. poslední část práce se zabývá termickým přesmykem thiazolochinolindionů, který poskytuje dva druhy produktů a to 1-alkyl/aryl-6H-thiazolo[3,4-c]chinazolin-3,5-diony a 4-amino-1H-chinolin-2-ony. cs
dc.format 73 s. cs
dc.format.extent 2330812 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject 3-thiokyanáto-1H cs
dc.subject 3H-chinolin-2 cs
dc.subject 4-dion cs
dc.subject 3-karbamoylsulfanyl-1H cs
dc.subject 3H-chinolin-2 cs
dc.subject 4-dion cs
dc.subject 3a-alkyl/aryl-3aH cs
dc.subject 5H-thiazolo[5 cs
dc.subject 4-c]chinolin-2 cs
dc.subject 4-dion cs
dc.subject 3-thiocyanato-1H en
dc.subject 3H-quinoline-2 en
dc.subject 4-dion en
dc.subject 3-carbamoylsulfanyl-1H en
dc.subject 3H-quinoline-2 en
dc.subject 4-dion en
dc.subject 3a-alkyl/aryl-3aH en
dc.subject 5H-thiazolo[5 en
dc.subject 4-c]quinoline-2 en
dc.subject 4-dion en
dc.title Příprava a reakce derivátů chinolin-2,4-dionů s atomem síry v poloze 3 cs
dc.title.alternative Synthesis and reactions of derivates quinoline-2,4-dions with atom of sulphur in position 3 en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vícha, Robert
dc.date.accepted 2006-06-19
dc.description.abstract-translated Presented thesis is divided to three principal problems. The first area of problems was directed to the preparation of 1H,3H-quinoline-2,4-dions substitut in position 3 with a functional group containing sulphur atom. Overall thirteen 3-thiocyanato-1H,3H-quinoline-2,4-dions was prepared by the reaction of 4-hydroxy-1H-quinoline-2-ones with thiocyanogen. The second part of thesis deals with the hydration of 3-thiocyanato-1H,3H-quinoline-2,4-dions by the action of sulphuric acid. The 3-carbamoylsulfanyl-1H,3H-quinoline-2,4-dions and of 3a-alkyl/aryl-3aH,5H-thiazolo[5,4-c]quinoline-2,4-dions as products of hydratation/cyclodehydration was observed. The last part of thesis deals with the study of the thermal rearrangement of thiazoloquinolinedions,which afford two products 1-alkyl/aryl-6H-thiazolo[3,4-c]quinazoline-3,5-dions and 4-amino-1H-quinoline-2-ones. en
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany živ. prostředí cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/200 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství ochrany životního prostředí cs
dc.thesis.degree-discipline Enviromental Protection Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 2876
dc.date.assigned 2006-02-20
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
kimmel_2006_dp.pdf 2.222Mb PDF View/Open
kimmel_2006_vp.doc 32Kb Microsoft Word View/Open
kimmel_2006_op.doc 85Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account