Ekonomické přínosy systému odměňování a motivace zaměstnanců ve vybraném podniku

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Ekonomické přínosy systému odměňování a motivace zaměstnanců ve vybraném podniku

Show full item record

No preview available
Title: Ekonomické přínosy systému odměňování a motivace zaměstnanců ve vybraném podniku
Author: Petrla, Vladan
Advisor: Lukášková, Eva
Abstract: Tématem diplomové práce je popis a hodnocení ekonomických přínos? systému odměňování a motivace zaměstnanc? ve společnosti BORS Břeclav a.s Cílem práce je definovat a vyhodnotit ekonomické přínosy systému odměňování a motivace zaměstnanc? v ekonomickém subjektu aplikované na společnost BORS Břeclav a.s., zhodnotit systém odměňování a navrhnout moţnosti řešení, které by vedly ke zlepšení. Diplomová práce je rozdělena na dvě části. První část je teoretická a zabývá se obecným výkladem pojm? odměňování a motivace zaměstnanc?. Zároveň definuje aktuální problém globální ekonomiky - pojem ekonomická krize a příčiny ekonomických krizí. Druhá část je praktická a je zaměřena na zhodnocení systému odměňování a motivace v konkrétní firmě (BORS Břeclav a.s.). Pro získání d?leţitých informací byl pouţit pr?zkum formou dotazníkového šetření. Na základě zjištěných výsledk? byly identifikovány problematické oblasti a byla navrţena doporučení ke zlepšení současné situace.
URI: http://hdl.handle.net/10563/16392
Date: 2011-05-02
Availability: Pouze v rámci univerzity
Department: Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
Discipline: Průmyslové inženýrství
Grade for thesis and defense: D 21830


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
petrla_2011_dp.pdfBlocked 1.719Mb PDF
petrla_2011_vp.pdf 564.8Kb PDF View/Open
petrla_2011_op.pdf 37.20Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account