Obrazová sada pro předmět Diagnostika číslicových systémů I.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Obrazová sada pro předmět Diagnostika číslicových systémů I.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Neumann, Petr
dc.contributor.author Bínová, Andrea
dc.date.accessioned 2010-07-13T22:45:12Z
dc.date.available 2010-07-13T22:45:12Z
dc.date.issued 2006-06-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1639
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je elektronickým přepisem rukopisné části přednášek pro předmět Diagnostika číslicových systémů I. Rukopisná část přednášek byla určena pro prezentaci pomocí fólií a zpětného projektoru. Po zpřístupnění moderní projekční techniky širokému okruhu přednášejících v nových prostorách univerzity je účelné převést všechny materiály do elektronické podoby. Jednotná elektronická podoba podkladů usnadní modifikaci a aktualizaci přednáškových materiálů a uspoří čas, který může být věnován obsahové stránce přednášek. Z uvedených důvodů práce neobsahuje formální prvky bakalářské práce, jako úvod, závěr nebo popisy obrázků či tabulek, které by rušily charakter prezentace. cs
dc.format 54s. cs
dc.format.extent 2203891 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Tests en
dc.subject noise en
dc.subject errors en
dc.subject diagnostics en
dc.subject analog device en
dc.subject Testy cs
dc.subject poruchy cs
dc.subject chyba cs
dc.subject diagnostika cs
dc.subject analogové prvky cs
dc.title Obrazová sada pro předmět Diagnostika číslicových systémů I. cs
dc.title.alternative Picture set for lectures Dianostics of Digital Systems I. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Adámek, Milan
dc.date.accepted 2006-06-28
dc.description.abstract-translated This bachelor graduation thesis is an electronic transcription of the manuscript lecturing part for the speciality in Microelectronic Diagnostics Part One. The manuscript lecturing part was prepared on transparent sheets for the presentation with the overhead projector. It is reasonable to transfer all lecturing materials in integral electronic scheme after the modern presentation means has been unlocked for the wide range of lectures in the university new property. The unified electronic scheme for the lecturing groundwork makes its both modification and updating much easier. The spared time can be devoted to the lectures content then. On the ground of above stated reasons, this work does not have the formal thesis structuring like introduction, conclusion or figures and tables description which would interfere with the presentation character. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/76 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 1477
dc.date.assigned 2006-02-14
utb.result.grade C
utb.result.grade C
local.subject digitalizace dokumentů cs
local.subject učební pomůcky cs
local.subject přednášky cs
local.subject digitization of documents en
local.subject teaching aids en
local.subject lectures en


Files in this item

Files Size Format View
bínová_2006_bp.pdf 2.101Mb PDF View/Open
bínová_2006_vp.doc 293.5Kb Microsoft Word View/Open
bínová_2006_op.doc 289.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account