Hodnocení efektivnosti a výkonnosti pracovní síly ve firmě Albert

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Hodnocení efektivnosti a výkonnosti pracovní síly ve firmě Albert

Show simple item record

dc.contributor.advisor Butora, Petr
dc.contributor.author Strachotová, Eva
dc.date.accessioned 2010-07-13T22:45:24Z
dc.date.available 2010-07-13T22:45:24Z
dc.date.issued 2005-12-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1640
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na hodnocení efektivnosti a výkonnosti pracovní síly ve firmě Albert. V teoretické části uvádím veškeré informace o způsobech, metodách a cílech hodnocení pracovníků. Část je také věnována produktivitě práce, která je s výkony pracovníků v úzké vazbě. Všechny tyto informace slouží jako důležitý podklad pro zpracování praktické části. V praktické části je nejprve představena společnost Albert. Dále následuje hodnocení pracovníků. Další část je věnována analýze pracovní doby, zastupitelnosti a zařízením, která mají vliv na produktivitu práce. Na závěr je pak zhodnocena celková produktivita práce. cs
dc.format 60 s., 9 s. tab. příloh cs
dc.format.extent 484456 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject hodnocení pracovníků cs
dc.subject produktivita práce cs
dc.subject pracovní doba cs
dc.subject formulář cs
dc.subject pracovníci cs
dc.subject lidské zdroje cs
dc.subject plánování práce cs
dc.subject odpracované hodiny cs
dc.subject flexibilita cs
dc.subject oddělení cs
dc.subject analýza cs
dc.subject část cs
dc.subject workers' performance en
dc.subject labor productivity en
dc.subject working hours en
dc.subject form en
dc.subject workforce en
dc.subject human resources en
dc.subject work schedule en
dc.subject hours actually worked en
dc.subject flexibility en
dc.subject department en
dc.subject analyze en
dc.subject part en
dc.title Hodnocení efektivnosti a výkonnosti pracovní síly ve firmě Albert cs
dc.title.alternative An evaluation of labor efficiency and productivity in Albert company en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2006-01-23
dc.description.abstract-translated This bachelor dissertation deals with the evaluation of efficiency and performance of workforce at the Albert company. In the theoretical part I list all the information related to the methods, ways and objectives of evaluating the employees. Part of the dessertation also deals with labor productivity, which is closely related to the employees' performance. All this information serves as an important starting point for the practical part. The practical part opens with an introduction of the Albert company. This is followed by evaluation of the workers. The following part attempts to analyze the working hours, the substitutability and the equipment that affects the performance. In conclusion, I have assessed the overall performance. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 2567
dc.date.assigned 2005-10-07
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
strachotová_2006_bp.pdf 473.1Kb PDF View/Open
strachotová_2006_vp.pdf 356.6Kb PDF View/Open
strachotová_2006_op.pdf 227.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account