Analýza přínosu zavedení informačního systému SAP R/3 do společnosti SCHOTT Lighting and Imaging CR, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza přínosu zavedení informačního systému SAP R/3 do společnosti SCHOTT Lighting and Imaging CR, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šulová, Dagmar cs
dc.contributor.author Kučera, Pavel cs
dc.date.accessioned 2012-03-09T21:50:27Z
dc.date.available 2012-03-09T21:50:27Z
dc.date.issued 2011-05-20 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/16412
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je analýza zavedení ERP informačního systému SAP R/3 v podniku, vyhodnocení efektivnosti implementovaného systému a následná doporučení pro zlepšení současného stavu. Teoretická část přibližuje informační systémy se zaměřením na ERP systémy a proces jejich zavádění v podniku. Hlavní zaměření teoretické části se vztahuje ke způsobům analýzy a hodnocení efektivity informačních systémů. Praktická část popisuje systém SAP R/3, proces implementace v podniku a stanovení nákladů na zavedení systému. Na základě analýzy přínosů implementovaných modulů a vyhodnocení jejich efektivnosti pomocí jednotlivých ukazatelů a dotazníkového průzkumu, jsou navrženy doporučení ke zlepšení současného stavu. cs
dc.format 63 s. (12 557 znaků) cs
dc.format.extent 1372080 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject SAP R/3 cs
dc.subject informační systém cs
dc.subject ERP cs
dc.subject IS/ICT cs
dc.subject MRP cs
dc.subject implementace cs
dc.subject efektivita cs
dc.subject náklady cs
dc.subject přínosy cs
dc.subject "tvrdé" ukazatele cs
dc.subject "měkké" ukazatele cs
dc.subject IS ANS cs
dc.subject modul cs
dc.subject MS Office Excel cs
dc.subject E-commerce cs
dc.subject SAP R/3 en
dc.subject information system en
dc.subject ERP en
dc.subject IS/ICT en
dc.subject MRP en
dc.subject implementation en
dc.subject effectiveness en
dc.subject costs en
dc.subject assets en
dc.subject "hard" indicators en
dc.subject "soft" indicators en
dc.subject IS ANS en
dc.subject module en
dc.subject MS Office Excel en
dc.subject E-commerce en
dc.title Analýza přínosu zavedení informačního systému SAP R/3 do společnosti SCHOTT Lighting and Imaging CR, s.r.o. cs
dc.title.alternative Benefit analysis of information system SAP R/3 implementation into the company SCHOTT Lighting and Imaging CR, s.r.o. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pavela, Jaroslav cs
dc.date.accepted 2011-06-10 cs
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis is analysis of implementation of ERP information system SAP R/3 in company, evaluation of effectiveness of implemented system and consequent recommendations for improving current situation. Theoretical part describes information systems with focus on ERP systems and its process of implementation in companies. Main focus of theoretical part in refers to methods of analyzing and evaluating of effectiveness of information systems. Practical part describes system SAP R/3, implementation process in company and specify costs for implementation. On the basis of implemented modules assets analyze and evaluation of its effectiveness with a support of special indicators and questionnaire, the recommendations are proposed to improve current situation. en
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/118 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 22193
dc.date.assigned 2011-04-04 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
kučera_2011_bp.pdfBlocked 1.308Mb PDF View/Open
kučera_2011_vp.doc 70.5Kb Microsoft Word View/Open
kučera_2011_op.pdf 811.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account