Možnosti financování neziskové organizace Unie Kompas

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Možnosti financování neziskové organizace Unie Kompas

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šviráková, Eva
dc.contributor.author Skoumalová, Vlasta
dc.date.accessioned 2012-03-09T21:57:49Z
dc.date.available 2012-03-09T21:57:49Z
dc.date.issued 2011-04-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/16420
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na problematiku financování neziskových organizací. V teoretické části práce je vymezen předmět zkoumání nestátní neziskové organizace v takové míře, která je pro zpracování praktické části nezbytná. Teoretická část práce definuje pojem nestátní neziskové organizace, možnosti jejího právního statutu a poté je zaměřena na teoretická východiska k vyhledávání a získávání finanční podpory z veřejných a neveřejných zdrojů. Praktická část, která navazuje, je zaměřena na konkrétní neziskovou organizaci Unii Kompas, její charakteristiku, zhodnocení financování organizace a provedení SWOT analýzy financování. Součástí praktické práce je dokumentace k provedení strukturovaných rozhovorů s vytipovanými donátory. Na základě výstupů ze SWOT analýzy a rozhovorů jsou v práci navržena opatření, která povedou ke zlepšení financování organizace. cs
dc.format 73 s. cs
dc.format.extent 1222018 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Nezisková organizace cs
dc.subject financování cs
dc.subject veřejné zdroje cs
dc.subject neveřejné zdroje cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject strukturovaný rozhovor cs
dc.subject fundraising cs
dc.subject fundraiser cs
dc.subject Non-profit organization en
dc.subject funding en
dc.subject public resources en
dc.subject private resources en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject structuralized interview en
dc.subject fundraising en
dc.subject fundraiser en
dc.title Možnosti financování neziskové organizace Unie Kompas cs
dc.title.alternative Options of funding non-profit organization Unie Kompas en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Janáčová, Radana
dc.date.accepted 2011-06-06
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on the area of funding non-profit organizations. In the theoretical part, the subject of examining a non-profit organization is specified to such an extent which is necessary for the practical part. The theoretical part defines the concept of a non-profit organization and its potential of legal status. Then it is focused on theoretical starting points for searching and receiving financial support from public and private resources. The practical part which follows is focused on a specific non-profit organization, called Unie Kompas, on its characteristics, on assessment of funding the organization and on making SWOT analysis of funding. Documentation for making structuralized interviews with chosen donators is also included in the practical part. Based on the conclusions drawn from SWOT analysis and on the interviews, some remedies are suggested that would lead to an improvement of funding the organization. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 21620
dc.date.assigned 2011-02-25
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
skoumalová_2011_bp.pdf 1.165Mb PDF View/Open
skoumalová_2011_vp.pdf 932.2Kb PDF View/Open
skoumalová_2011_op.pdf 119.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account