Náborová komunikace společnosti TPCA

DSpace Repository

Language: English čeština 

Náborová komunikace společnosti TPCA

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jurášková, Olga
dc.contributor.author Bílá, Martina
dc.date.accessioned 2010-07-13T22:47:21Z
dc.date.available 2010-07-13T22:47:21Z
dc.date.issued 2006-05-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1646
dc.description.abstract Bakalářská práce se snaží postihnout teoretická východiska náborové komunikace - vyme-zit pojem "náborová komunikace", popsat vnitřní a vnější podmínky ovlivňující odezvu na nabídku zaměstnání a postihnout náborovou komunikaci jakou součást procesu získávání pracovníků. Velký prostor je ponechán výčtu možných forem náborové komunikace a for-mulaci nabídky zaměstnání. V praktické části se práce věnuje aplikaci teoretických východisek na příkladu náborové kampaně společnosti Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o. a na základě pro-vedeného dotazníkového průzkumu se snaží hodnotit efektivitu argumentů používaných v náborové komunikaci. cs
dc.format 58 s., 10 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1901977 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject nábor cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject náborová komunikace cs
dc.subject TPCA cs
dc.subject recruitment en
dc.subject communication en
dc.subject recruitment communication en
dc.subject TPCA en
dc.title Náborová komunikace společnosti TPCA cs
dc.title.alternative Recruitment communication of TPCA en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Soukalová, Radomila
dc.date.accepted 2006-05-30
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis tries to cover theoretical basis of a recruitment communication and to define it, to describe internal and external conditions which affects a response to a job of-fer. It also aims to define a recruitment communication as a part of the recruitment pro-cess. The paper provides an overview of possible forms of recruitment communication and is focused on the formulation of a job offer. A practical part illustrates an application of a theoretical basis on an example of recruit-ment campaign for Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, Ltd. The practical part also includes a small research programm, which attempts to evaluate the effectiveness of argu-ments used in recruitment campaign. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 2616
dc.date.assigned 2006-01-13
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
bílá_2006_bp.pdfBlocked 1.813Mb PDF View/Open
bílá_2006_vp.doc 39Kb Microsoft Word View/Open
bílá_2006_op.doc 70Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account