Projekt řízení vztahů se zákazníky prodejny firmy TRIM s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt řízení vztahů se zákazníky prodejny firmy TRIM s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Staňková, Pavla cs
dc.contributor.author Foltýnová, Silvie cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T22:47:38Z
dc.date.issued 2006-05-12 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1647
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je navrhnout projekt řízení vztahů se zákazníky prodejny firmy TRIM s.r.o. Teoretická část diplomové práce je zaměřena na analýzu dostupných literár-ních pramenů vztahujících se k problematice řízení vztahů podniku se zákazníky. V rámci ní je vymezena prodejní činnost podniku, pojetí zákazníka z hlediska podnikové praxe a také proces řízení vztahů se zákazníky. Praktická část práce je zaměřena na zkoumání sou-časného stavu v oblasti řízení vztahů se zákazníky v daném podniku. V projektové části diplomové práce jsou řešeny problémové oblasti daného procesu a stanoveny konkrétní návrhy řešení. cs
dc.format 89 s., 6 s. příloh cs
dc.format.extent 1525588 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 12.05.2036 cs
dc.subject prodej cs
dc.subject zákazník cs
dc.subject řízení vztahů se zákazníky cs
dc.subject klíčový zákazník cs
dc.subject hodnota zákazníka cs
dc.subject strategie řízení vztahu cs
dc.subject selling en
dc.subject customer en
dc.subject customer relationship management en
dc.subject key customer en
dc.subject customer value en
dc.subject relationship management strategies en
dc.title Projekt řízení vztahů se zákazníky prodejny firmy TRIM s.r.o. cs
dc.title.alternative Project of customer relatiohship management at the company TRIM Ltd. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Zmeškal, Bohuslav cs
dc.date.accepted 2006-06-05 cs
dc.date.vskp-available 2036-05-12
dc.description.abstract-translated The aim of this Master thesis is to create a project of relationship management with cus-tomers of the company's TRIM Ltd. outlet. The theoretical part is aimed at the analysis of available sources of literature related to the customer relationship management. Selling activities of the company, conception of a customer from the view of company practice and a process of the customer relationship management are specified within the framework of this part. The analytical part is aimed at examining of a current state of the customer rela-tionship management at the company. The project part deals with the problematic fields of the given process and gives concrete proposals for its solving. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3840
dc.date.assigned 2006-03-06 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
foltýnová_2006_dp.pdfBlocked 1.454Mb PDF View/Open
foltýnová_2006_vp.doc 55Kb Microsoft Word View/Open
foltýnová_2006_op.doc 56Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account